10 khối lượng cảnh báo tiếng Anh cảnh báo ngôn ngữ in cảnh báo in niêm phong băng keo đóng gói

MÃ SẢN PHẨM: TD-43195935117
203,000 đ
Phân loại màu:
10 khối lượng cảnh báo tiếng Anh cảnh báo ngôn ngữ in cảnh báo in niêm phong băng keo đóng gói
10 khối lượng cảnh báo tiếng Anh cảnh báo ngôn ngữ in cảnh báo in niêm phong băng keo đóng gói
10 khối lượng cảnh báo tiếng Anh cảnh báo ngôn ngữ in cảnh báo in niêm phong băng keo đóng gói
10 khối lượng cảnh báo tiếng Anh cảnh báo ngôn ngữ in cảnh báo in niêm phong băng keo đóng gói
10 khối lượng cảnh báo tiếng Anh cảnh báo ngôn ngữ in cảnh báo in niêm phong băng keo đóng gói
10 khối lượng cảnh báo tiếng Anh cảnh báo ngôn ngữ in cảnh báo in niêm phong băng keo đóng gói
10 khối lượng cảnh báo tiếng Anh cảnh báo ngôn ngữ in cảnh báo in niêm phong băng keo đóng gói
10 khối lượng cảnh báo tiếng Anh cảnh báo ngôn ngữ in cảnh báo in niêm phong băng keo đóng gói
10 khối lượng cảnh báo tiếng Anh cảnh báo ngôn ngữ in cảnh báo in niêm phong băng keo đóng gói
10 khối lượng cảnh báo tiếng Anh cảnh báo ngôn ngữ in cảnh báo in niêm phong băng keo đóng gói
10 khối lượng cảnh báo tiếng Anh cảnh báo ngôn ngữ in cảnh báo in niêm phong băng keo đóng gói
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Great Crown
Khoản mục: Băng in
Loại băng: băng đóng gói
Phân loại màu: Tiếng Anh CẢNH BÁO ký tự màu đen trên nền trong suốt [60mm] rộng 60 CẢNH BÁO ký tự màu đỏ trên nền màu be [tập] 60 CẢNH BÁO ký tự màu đen trên nền trắng [tập] Cảnh báo rộng 72 ký tự màu đỏ trên nền màu be [tập] Tiếng Hàn CẢNH BÁO ký tự màu đỏ trên nền trắng [rộng 45mm] 60 Tiếng Trung và tiếng Anh Chữ đen màu cam [tập] 60 CẢNH BÁO chữ đỏ trên nền trong suốt [tập] Tiếng Anh CẢNH BÁO chữ đen trên nền trong suốt [72mm] Tiếng Anh CẢNH BÁO chữ đỏ trên nền vàng [72mm] 60 CẢNH BÁO chữ đỏ trên nền trắng nền [tập] 72 CẢNH BÁO văn bản màu đen trên nền vàng [tập] 60 CẢNH BÁO văn bản màu đen trên nền vàng Ký tự [Tập] Tiếng Anh CẢNH BÁO nền màu cam ký tự màu đen [60mm]
Thời gian đưa ra thị trường: 2018-05-07
10 khối lượng cảnh báo tiếng Anh cảnh báo ngôn ngữ in cảnh báo in niêm phong băng keo đóng gói
10 khối lượng cảnh báo tiếng Anh cảnh báo ngôn ngữ in cảnh báo in niêm phong băng keo đóng gói
10 khối lượng cảnh báo tiếng Anh cảnh báo ngôn ngữ in cảnh báo in niêm phong băng keo đóng gói
10 khối lượng cảnh báo tiếng Anh cảnh báo ngôn ngữ in cảnh báo in niêm phong băng keo đóng gói
10 khối lượng cảnh báo tiếng Anh cảnh báo ngôn ngữ in cảnh báo in niêm phong băng keo đóng gói
10 khối lượng cảnh báo tiếng Anh cảnh báo ngôn ngữ in cảnh báo in niêm phong băng keo đóng gói
10 khối lượng cảnh báo tiếng Anh cảnh báo ngôn ngữ in cảnh báo in niêm phong băng keo đóng gói
10 khối lượng cảnh báo tiếng Anh cảnh báo ngôn ngữ in cảnh báo in niêm phong băng keo đóng gói
10 khối lượng cảnh báo tiếng Anh cảnh báo ngôn ngữ in cảnh báo in niêm phong băng keo đóng gói
10 khối lượng cảnh báo tiếng Anh cảnh báo ngôn ngữ in cảnh báo in niêm phong băng keo đóng gói
10 khối lượng cảnh báo tiếng Anh cảnh báo ngôn ngữ in cảnh báo in niêm phong băng keo đóng gói
10 khối lượng cảnh báo tiếng Anh cảnh báo ngôn ngữ in cảnh báo in niêm phong băng keo đóng gói
10 khối lượng cảnh báo tiếng Anh cảnh báo ngôn ngữ in cảnh báo in niêm phong băng keo đóng gói

0965.68.68.11