10 Rolls dừng tiếng Anh trong suốt dưới cùng từ màu đỏ cảnh báo cảnh báo băng dính giấy cảnh báo băng băng

MÃ SẢN PHẨM: TD-43720958560
203,000 đ
Phân loại màu:
10 Rolls dừng tiếng Anh trong suốt dưới cùng từ màu đỏ cảnh báo cảnh báo băng dính giấy cảnh báo băng băng
10 Rolls dừng tiếng Anh trong suốt dưới cùng từ màu đỏ cảnh báo cảnh báo băng dính giấy cảnh báo băng băng
10 Rolls dừng tiếng Anh trong suốt dưới cùng từ màu đỏ cảnh báo cảnh báo băng dính giấy cảnh báo băng băng
10 Rolls dừng tiếng Anh trong suốt dưới cùng từ màu đỏ cảnh báo cảnh báo băng dính giấy cảnh báo băng băng
10 Rolls dừng tiếng Anh trong suốt dưới cùng từ màu đỏ cảnh báo cảnh báo băng dính giấy cảnh báo băng băng
10 Rolls dừng tiếng Anh trong suốt dưới cùng từ màu đỏ cảnh báo cảnh báo băng dính giấy cảnh báo băng băng
10 Rolls dừng tiếng Anh trong suốt dưới cùng từ màu đỏ cảnh báo cảnh báo băng dính giấy cảnh báo băng băng
10 Rolls dừng tiếng Anh trong suốt dưới cùng từ màu đỏ cảnh báo cảnh báo băng dính giấy cảnh báo băng băng
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Great Crown
Khoản mục: In ấn
Loại băng: băng đóng gói
Phân loại màu sắc: DỪNG chữ đỏ trên nền trong suốt bằng tiếng Anh [tập] DỪNG chữ đỏ trên nền trắng bằng tiếng Anh [tập] DỪNG chữ đỏ trên nền trắng trong tiếng Anh và tiếng Đức [tập] DỪNG chữ đen trên nền trong suốt (phông lớn) tập] DỪNG chữ đỏ trên nền trong suốt (phông chữ lớn) [Khối lượng] DỪNG văn bản màu đen trên nền trắng (phông chữ lớn) [khối lượng] DỪNG văn bản màu đỏ trên nền trắng [phông chữ lớn] [khối lượng] DỪNG văn bản màu trắng trên nền đen [phông chữ lớn] [ âm lượng]
Thời gian bán ra thị trường: 2018-05-17
10 Rolls dừng tiếng Anh trong suốt dưới cùng từ màu đỏ cảnh báo cảnh báo băng dính giấy cảnh báo băng băng
10 Rolls dừng tiếng Anh trong suốt dưới cùng từ màu đỏ cảnh báo cảnh báo băng dính giấy cảnh báo băng băng
10 Rolls dừng tiếng Anh trong suốt dưới cùng từ màu đỏ cảnh báo cảnh báo băng dính giấy cảnh báo băng băng
10 Rolls dừng tiếng Anh trong suốt dưới cùng từ màu đỏ cảnh báo cảnh báo băng dính giấy cảnh báo băng băng
10 Rolls dừng tiếng Anh trong suốt dưới cùng từ màu đỏ cảnh báo cảnh báo băng dính giấy cảnh báo băng băng
10 Rolls dừng tiếng Anh trong suốt dưới cùng từ màu đỏ cảnh báo cảnh báo băng dính giấy cảnh báo băng băng
10 Rolls dừng tiếng Anh trong suốt dưới cùng từ màu đỏ cảnh báo cảnh báo băng dính giấy cảnh báo băng băng
10 Rolls dừng tiếng Anh trong suốt dưới cùng từ màu đỏ cảnh báo cảnh báo băng dính giấy cảnh báo băng băng
10 Rolls dừng tiếng Anh trong suốt dưới cùng từ màu đỏ cảnh báo cảnh báo băng dính giấy cảnh báo băng băng

0965.68.68.11