3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe băng dính xốp đen 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-633479943661
269,000 đ
Phân loại màu:
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe băng dính xốp đen 2 mặt
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe băng dính xốp đen 2 mặt
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe băng dính xốp đen 2 mặt
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe băng dính xốp đen 2 mặt
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe băng dính xốp đen 2 mặt
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe băng dính xốp đen 2 mặt
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe băng dính xốp đen 2 mặt
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe băng dính xốp đen 2 mặt
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe băng dính xốp đen 2 mặt
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe băng dính xốp đen 2 mặt
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe băng dính xốp đen 2 mặt
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe băng dính xốp đen 2 mặt
Ghi chú

Số lượng:
品牌: 3M
型号: 5108121
材质: 丙烯酸泡棉
形状: 方形,圆形
颜色分类: 【直径30毫米】50片【手机支架用】 【直径40毫米】30片【记录仪用】 【直径50毫米】30片【摄像头用】 【直径60毫米】20片【置物架固定】 【直径80毫米】20片【花瓶固定】 【40毫米*30毫米】30片【车用摆件】 【40毫米*40毫米】30片【ETC固定】 【50毫米*50毫米】30片【纸巾盒固定】 【直径25毫米】50片【硬币大小】 【78毫米*61毫米】20片【插座固定】 【84毫米*53毫米】20片【大相框固定】 【直径30毫米】10片【手机支架用】
厚度: 0.8MM
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe băng dính xốp đen 2 mặt
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe băng dính xốp đen 2 mặt
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe băng dính xốp đen 2 mặt
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe băng dính xốp đen 2 mặt
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe băng dính xốp đen 2 mặt
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe băng dính xốp đen 2 mặt
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe băng dính xốp đen 2 mặt
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe băng dính xốp đen 2 mặt
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe băng dính xốp đen 2 mặt
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe băng dính xốp đen 2 mặt
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe băng dính xốp đen 2 mặt
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe băng dính xốp đen 2 mặt
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe băng dính xốp đen 2 mặt

0965.68.68.11