Keo hai mặt 3m55236 siêu chắc, siêu mỏng, trong suốt, không có vết bẩn, độ nhớt cao, băng keo hai mặt không vạch dùng cho xe cố định, băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao và siêu dính, chiều rộng 12345cm * dài 50 mét băng dính 2 mặt loại nhỏ

MÃ SẢN PHẨM: TD-590831041121
214,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mã số: 55236
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu sắc: Rộng 0,5 cm * dài 50 mét [2 cuộn] Rộng 0,8 cm * dài 50 mét [1 cuộn] Rộng 1 cm * dài 50 mét [1 cuộn] Rộng 1,2 cm * dài 50 mét [1 cuộn] Rộng 1,5 cm * Dài 50 mét [1 cuộn] rộng 1,8 cm * 50 mét dài [1 cuộn] rộng 2 cm * 50 mét dài [1 cuộn] rộng 2,5 cm * 50 mét dài [1 cuộn] rộng 3 cm * 50 mét dài [1 Cuộn] Chiều rộng 4cm * Chiều dài 50m [1 cuộn] Chiều rộng 5cm * dài 50m [1 cuộn] Chiều rộng 6cm * dài 50m [1 cuộn] Chiều rộng 8cm * dài 50m [1 cuộn] Chiều rộng 10cm * dài 50 mét [1 cuộn]
Doanh nghiệp sản xuất: công ty 3M
Thời gian đưa ra thị trường: 2019-04-03
Keo hai mặt 3m55236 siêu chắc, siêu mỏng, trong suốt, không có vết bẩn, độ nhớt cao, băng keo hai mặt không vạch dùng cho xe cố định, băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao và siêu dính, chiều rộng 12345cm * dài 50 mét băng dính 2 mặt loại nhỏ
Keo hai mặt 3m55236 siêu chắc, siêu mỏng, trong suốt, không có vết bẩn, độ nhớt cao, băng keo hai mặt không vạch dùng cho xe cố định, băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao và siêu dính, chiều rộng 12345cm * dài 50 mét băng dính 2 mặt loại nhỏ
Keo hai mặt 3m55236 siêu chắc, siêu mỏng, trong suốt, không có vết bẩn, độ nhớt cao, băng keo hai mặt không vạch dùng cho xe cố định, băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao và siêu dính, chiều rộng 12345cm * dài 50 mét băng dính 2 mặt loại nhỏ
Keo hai mặt 3m55236 siêu chắc, siêu mỏng, trong suốt, không có vết bẩn, độ nhớt cao, băng keo hai mặt không vạch dùng cho xe cố định, băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao và siêu dính, chiều rộng 12345cm * dài 50 mét băng dính 2 mặt loại nhỏ
Keo hai mặt 3m55236 siêu chắc, siêu mỏng, trong suốt, không có vết bẩn, độ nhớt cao, băng keo hai mặt không vạch dùng cho xe cố định, băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao và siêu dính, chiều rộng 12345cm * dài 50 mét băng dính 2 mặt loại nhỏ
Keo hai mặt 3m55236 siêu chắc, siêu mỏng, trong suốt, không có vết bẩn, độ nhớt cao, băng keo hai mặt không vạch dùng cho xe cố định, băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao và siêu dính, chiều rộng 12345cm * dài 50 mét băng dính 2 mặt loại nhỏ
Keo hai mặt 3m55236 siêu chắc, siêu mỏng, trong suốt, không có vết bẩn, độ nhớt cao, băng keo hai mặt không vạch dùng cho xe cố định, băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao và siêu dính, chiều rộng 12345cm * dài 50 mét băng dính 2 mặt loại nhỏ
Keo hai mặt 3m55236 siêu chắc, siêu mỏng, trong suốt, không có vết bẩn, độ nhớt cao, băng keo hai mặt không vạch dùng cho xe cố định, băng keo hai mặt chịu nhiệt độ cao và siêu dính, chiều rộng 12345cm * dài 50 mét băng dính 2 mặt loại nhỏ

0965.68.68.11