Keo dán hai mặt bọt mạnh 3M1600T có độ nhớt cao dán tường cố định màu trắng băng keo đặc biệt không đánh dấu băng dính xốp 2 mặt 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-652518715083
342,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mô hình: 1600T30m
Hình dạng: Cuộn
Phân loại màu: dài 1 cm * 33 mét, dài 1,5 cm * 33 mét, dài 2 cm * 33 mét, dài 2,5 cm * 33 mét, dài 3 cm * 33 mét, dài 4 cm * 33 mét, 5 cm * 33 mét Dài
Chiều rộng: 1 cm
Độ dày: 1mm
Keo dán hai mặt bọt mạnh 3M1600T có độ nhớt cao dán tường cố định màu trắng băng keo đặc biệt không đánh dấu băng dính xốp 2 mặt 3m
Keo dán hai mặt bọt mạnh 3M1600T có độ nhớt cao dán tường cố định màu trắng băng keo đặc biệt không đánh dấu băng dính xốp 2 mặt 3m
Keo dán hai mặt bọt mạnh 3M1600T có độ nhớt cao dán tường cố định màu trắng băng keo đặc biệt không đánh dấu băng dính xốp 2 mặt 3m
Keo dán hai mặt bọt mạnh 3M1600T có độ nhớt cao dán tường cố định màu trắng băng keo đặc biệt không đánh dấu băng dính xốp 2 mặt 3m
Keo dán hai mặt bọt mạnh 3M1600T có độ nhớt cao dán tường cố định màu trắng băng keo đặc biệt không đánh dấu băng dính xốp 2 mặt 3m
Keo dán hai mặt bọt mạnh 3M1600T có độ nhớt cao dán tường cố định màu trắng băng keo đặc biệt không đánh dấu băng dính xốp 2 mặt 3m
Keo dán hai mặt bọt mạnh 3M1600T có độ nhớt cao dán tường cố định màu trắng băng keo đặc biệt không đánh dấu băng dính xốp 2 mặt 3m
Keo dán hai mặt bọt mạnh 3M1600T có độ nhớt cao dán tường cố định màu trắng băng keo đặc biệt không đánh dấu băng dính xốp 2 mặt 3m

0965.68.68.11