Keo dán hai mặt 3m có độ nhớt cao siêu bền keo dán cố định tường dày băng keo bọt biển đặc biệt không đánh dấu băng keo 2 mặt siêu dính

MÃ SẢN PHẨM: TD-653579240267
362,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mô hình: 56110828
Chất liệu: Bọt acrylic
Hình dạng: Cuộn
Phân loại màu: 1,2 cm-33 mét 5,0 cm-33 mét 1,5 cm-33 mét 2,0 cm-33 mét 1,0 cm-33 mét 3,0 cm-33 mét 4,0 cm-33 mét 0,8 cm-33 mét 2,5 cm-33 mét 0,5 cm -33 mét 0,6 cm -33 mét
Độ dày: 1.1mm
Keo dán hai mặt 3m có độ nhớt cao siêu bền keo dán cố định tường dày băng keo bọt biển đặc biệt không đánh dấu băng keo 2 mặt siêu dính
Keo dán hai mặt 3m có độ nhớt cao siêu bền keo dán cố định tường dày băng keo bọt biển đặc biệt không đánh dấu băng keo 2 mặt siêu dính
Keo dán hai mặt 3m có độ nhớt cao siêu bền keo dán cố định tường dày băng keo bọt biển đặc biệt không đánh dấu băng keo 2 mặt siêu dính
Keo dán hai mặt 3m có độ nhớt cao siêu bền keo dán cố định tường dày băng keo bọt biển đặc biệt không đánh dấu băng keo 2 mặt siêu dính
Keo dán hai mặt 3m có độ nhớt cao siêu bền keo dán cố định tường dày băng keo bọt biển đặc biệt không đánh dấu băng keo 2 mặt siêu dính
Keo dán hai mặt 3m có độ nhớt cao siêu bền keo dán cố định tường dày băng keo bọt biển đặc biệt không đánh dấu băng keo 2 mặt siêu dính
Keo dán hai mặt 3m có độ nhớt cao siêu bền keo dán cố định tường dày băng keo bọt biển đặc biệt không đánh dấu băng keo 2 mặt siêu dính
Keo dán hai mặt 3m có độ nhớt cao siêu bền keo dán cố định tường dày băng keo bọt biển đặc biệt không đánh dấu băng keo 2 mặt siêu dính

0965.68.68.11