Băng keo dán mặt nạ 3M2214 có thể viết, keo tách màu, băng keo văn bản Mỹ, không cặn, băng giấy xé tay, sinh viên mỹ thuật, dây đặc biệt, bản vẽ, phác thảo, mặt nạ, phun sơn, trang trí, trang trí, mặt nạ, đường may đẹp băng keo ghi chú

MÃ SẢN PHẨM: TD-590419660555
192,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mã số: 2214
Phân loại màu sắc: Rộng 0,5cm * Dài 50m [Giá 5 cuộn] Rộng 0,8cm * Dài 50m [Giá 2 cuộn] Rộng 1cm * Dài 50m [Giá 2 cuộn] Rộng 1,2cm * Dài 50m [Giá 2 cuộn] Rộng 1,5 cm * Dài 50 mét [giá 1 cuộn] Rộng 1,8 cm * dài 50 mét [giá 1 cuộn] Rộng 2 cm * dài 50 mét [giá 1 cuộn] Rộng 2,5 cm * dài 50 mét [giá 1 cuộn] Rộng 3cm * dài 50m [ giá cho 1 cuộn] rộng 3,5cm * dài 50m [giá cho 1 cuộn] rộng 4cm * dài 50m [giá cho 1 cuộn] rộng 4,5cm * dài 50m [giá cho 1 cuộn] rộng 5cm * dài 50 mét [giá cho 1 cuộn] cuộn] rộng 6 cm * dài 50 mét [giá cho 1 cuộn] rộng 8 cm * dài 50 mét [giá cho 1 cuộn] rộng 10 cm * dài 50 mét [giá cho 1 cuộn] rộng 1 cm * dài 50 mét
Doanh nghiệp sản xuất: công ty 3M
Thời gian đưa ra thị trường: 2019-04-01
Băng keo dán mặt nạ 3M2214 có thể viết, keo tách màu, băng keo văn bản Mỹ, không cặn, băng giấy xé tay, sinh viên mỹ thuật, dây đặc biệt, bản vẽ, phác thảo, mặt nạ, phun sơn, trang trí, trang trí, mặt nạ, đường may đẹp băng keo ghi chú
Băng keo dán mặt nạ 3M2214 có thể viết, keo tách màu, băng keo văn bản Mỹ, không cặn, băng giấy xé tay, sinh viên mỹ thuật, dây đặc biệt, bản vẽ, phác thảo, mặt nạ, phun sơn, trang trí, trang trí, mặt nạ, đường may đẹp băng keo ghi chú
Băng keo dán mặt nạ 3M2214 có thể viết, keo tách màu, băng keo văn bản Mỹ, không cặn, băng giấy xé tay, sinh viên mỹ thuật, dây đặc biệt, bản vẽ, phác thảo, mặt nạ, phun sơn, trang trí, trang trí, mặt nạ, đường may đẹp băng keo ghi chú
Băng keo dán mặt nạ 3M2214 có thể viết, keo tách màu, băng keo văn bản Mỹ, không cặn, băng giấy xé tay, sinh viên mỹ thuật, dây đặc biệt, bản vẽ, phác thảo, mặt nạ, phun sơn, trang trí, trang trí, mặt nạ, đường may đẹp băng keo ghi chú
Băng keo dán mặt nạ 3M2214 có thể viết, keo tách màu, băng keo văn bản Mỹ, không cặn, băng giấy xé tay, sinh viên mỹ thuật, dây đặc biệt, bản vẽ, phác thảo, mặt nạ, phun sơn, trang trí, trang trí, mặt nạ, đường may đẹp băng keo ghi chú
Băng keo dán mặt nạ 3M2214 có thể viết, keo tách màu, băng keo văn bản Mỹ, không cặn, băng giấy xé tay, sinh viên mỹ thuật, dây đặc biệt, bản vẽ, phác thảo, mặt nạ, phun sơn, trang trí, trang trí, mặt nạ, đường may đẹp băng keo ghi chú
Băng keo dán mặt nạ 3M2214 có thể viết, keo tách màu, băng keo văn bản Mỹ, không cặn, băng giấy xé tay, sinh viên mỹ thuật, dây đặc biệt, bản vẽ, phác thảo, mặt nạ, phun sơn, trang trí, trang trí, mặt nạ, đường may đẹp băng keo ghi chú
Băng keo dán mặt nạ 3M2214 có thể viết, keo tách màu, băng keo văn bản Mỹ, không cặn, băng giấy xé tay, sinh viên mỹ thuật, dây đặc biệt, bản vẽ, phác thảo, mặt nạ, phun sơn, trang trí, trang trí, mặt nạ, đường may đẹp băng keo ghi chú
Băng keo dán mặt nạ 3M2214 có thể viết, keo tách màu, băng keo văn bản Mỹ, không cặn, băng giấy xé tay, sinh viên mỹ thuật, dây đặc biệt, bản vẽ, phác thảo, mặt nạ, phun sơn, trang trí, trang trí, mặt nạ, đường may đẹp băng keo ghi chú
Băng keo dán mặt nạ 3M2214 có thể viết, keo tách màu, băng keo văn bản Mỹ, không cặn, băng giấy xé tay, sinh viên mỹ thuật, dây đặc biệt, bản vẽ, phác thảo, mặt nạ, phun sơn, trang trí, trang trí, mặt nạ, đường may đẹp băng keo ghi chú
Băng keo dán mặt nạ 3M2214 có thể viết, keo tách màu, băng keo văn bản Mỹ, không cặn, băng giấy xé tay, sinh viên mỹ thuật, dây đặc biệt, bản vẽ, phác thảo, mặt nạ, phun sơn, trang trí, trang trí, mặt nạ, đường may đẹp băng keo ghi chú
Băng keo dán mặt nạ 3M2214 có thể viết, keo tách màu, băng keo văn bản Mỹ, không cặn, băng giấy xé tay, sinh viên mỹ thuật, dây đặc biệt, bản vẽ, phác thảo, mặt nạ, phun sơn, trang trí, trang trí, mặt nạ, đường may đẹp băng keo ghi chú

0965.68.68.11