Băng cách điện Yongguan Băng điện Băng keo điện có độ nhớt cao Băng chống thấm nước PVC Dây điện Băng keo xe hơi băng dính đen cách điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-593225232475
211,000 đ
Phân loại màu:
Băng cách điện Yongguan Băng điện Băng keo điện có độ nhớt cao Băng chống thấm nước PVC Dây điện Băng keo xe hơi băng dính đen cách điện
Băng cách điện Yongguan Băng điện Băng keo điện có độ nhớt cao Băng chống thấm nước PVC Dây điện Băng keo xe hơi băng dính đen cách điện
Băng cách điện Yongguan Băng điện Băng keo điện có độ nhớt cao Băng chống thấm nước PVC Dây điện Băng keo xe hơi băng dính đen cách điện
Băng cách điện Yongguan Băng điện Băng keo điện có độ nhớt cao Băng chống thấm nước PVC Dây điện Băng keo xe hơi băng dính đen cách điện
Băng cách điện Yongguan Băng điện Băng keo điện có độ nhớt cao Băng chống thấm nước PVC Dây điện Băng keo xe hơi băng dính đen cách điện
Băng cách điện Yongguan Băng điện Băng keo điện có độ nhớt cao Băng chống thấm nước PVC Dây điện Băng keo xe hơi băng dính đen cách điện
Băng cách điện Yongguan Băng điện Băng keo điện có độ nhớt cao Băng chống thấm nước PVC Dây điện Băng keo xe hơi băng dính đen cách điện
Băng cách điện Yongguan Băng điện Băng keo điện có độ nhớt cao Băng chống thấm nước PVC Dây điện Băng keo xe hơi băng dính đen cách điện
Băng cách điện Yongguan Băng điện Băng keo điện có độ nhớt cao Băng chống thấm nước PVC Dây điện Băng keo xe hơi băng dính đen cách điện
Băng cách điện Yongguan Băng điện Băng keo điện có độ nhớt cao Băng chống thấm nước PVC Dây điện Băng keo xe hơi băng dính đen cách điện
Băng cách điện Yongguan Băng điện Băng keo điện có độ nhớt cao Băng chống thấm nước PVC Dây điện Băng keo xe hơi băng dính đen cách điện
Băng cách điện Yongguan Băng điện Băng keo điện có độ nhớt cao Băng chống thấm nước PVC Dây điện Băng keo xe hơi băng dính đen cách điện
Băng cách điện Yongguan Băng điện Băng keo điện có độ nhớt cao Băng chống thấm nước PVC Dây điện Băng keo xe hơi băng dính đen cách điện
Băng cách điện Yongguan Băng điện Băng keo điện có độ nhớt cao Băng chống thấm nước PVC Dây điện Băng keo xe hơi băng dính đen cách điện
Băng cách điện Yongguan Băng điện Băng keo điện có độ nhớt cao Băng chống thấm nước PVC Dây điện Băng keo xe hơi băng dính đen cách điện
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Ever Crown
Mô hình: 1820
Chất liệu: PVC
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Thượng Hải
Các tỉnh và thành phố: Thượng Hải
Phân loại màu: đen 1,6cm * 10 mét 5 cuộn, đen 1,6cm * 10 mét, 10 cuộn, trắng 1,6cm * 10 mét, 10 cuộn, đỏ 1,6cm * 10 mét, 10 cuộn, xanh 1,6cm * 10 mét, 10 cuộn, màu xanh 1,6 cm * 10 mét 10 cuộn màu vàng 1,6 cm * 10 mét 10 cuộn màu vàng xanh 1,6 cm * 10 mét 10 cuộn màu đen 1,6 cm * 10 mét 300 cuộn màu trắng 1,6 cm * 10 mét 300 cuộn màu đỏ 1,6 cm * 10 mét 300 cuộn màu xanh lục 1,6cm * 10 mét 300 cuộn màu xanh 1,6cm * 10 mét 300 cuộn màu vàng 1,6cm * 10 mét 300 cuộn màu vàng xanh 1,6cm * 10 mét 300 cuộn màu đen 1,7cm * 17 mét 10 cuộn
Băng cách điện Yongguan Băng điện Băng keo điện có độ nhớt cao Băng chống thấm nước PVC Dây điện Băng keo xe hơi băng dính đen cách điện
Băng cách điện Yongguan Băng điện Băng keo điện có độ nhớt cao Băng chống thấm nước PVC Dây điện Băng keo xe hơi băng dính đen cách điện
Băng cách điện Yongguan Băng điện Băng keo điện có độ nhớt cao Băng chống thấm nước PVC Dây điện Băng keo xe hơi băng dính đen cách điện
Băng cách điện Yongguan Băng điện Băng keo điện có độ nhớt cao Băng chống thấm nước PVC Dây điện Băng keo xe hơi băng dính đen cách điện
Băng cách điện Yongguan Băng điện Băng keo điện có độ nhớt cao Băng chống thấm nước PVC Dây điện Băng keo xe hơi băng dính đen cách điện
Băng cách điện Yongguan Băng điện Băng keo điện có độ nhớt cao Băng chống thấm nước PVC Dây điện Băng keo xe hơi băng dính đen cách điện
Băng cách điện Yongguan Băng điện Băng keo điện có độ nhớt cao Băng chống thấm nước PVC Dây điện Băng keo xe hơi băng dính đen cách điện
Băng cách điện Yongguan Băng điện Băng keo điện có độ nhớt cao Băng chống thấm nước PVC Dây điện Băng keo xe hơi băng dính đen cách điện
Băng cách điện Yongguan Băng điện Băng keo điện có độ nhớt cao Băng chống thấm nước PVC Dây điện Băng keo xe hơi băng dính đen cách điện
Băng cách điện Yongguan Băng điện Băng keo điện có độ nhớt cao Băng chống thấm nước PVC Dây điện Băng keo xe hơi băng dính đen cách điện
Băng cách điện Yongguan Băng điện Băng keo điện có độ nhớt cao Băng chống thấm nước PVC Dây điện Băng keo xe hơi băng dính đen cách điện
Băng cách điện Yongguan Băng điện Băng keo điện có độ nhớt cao Băng chống thấm nước PVC Dây điện Băng keo xe hơi băng dính đen cách điện
Băng cách điện Yongguan Băng điện Băng keo điện có độ nhớt cao Băng chống thấm nước PVC Dây điện Băng keo xe hơi băng dính đen cách điện

0965.68.68.11