Băng keo dán mặt nạ đen Yongguan, sơn phun bằng tay, sơn trang trí mặt nạ, dệt trơn, băng giấy có đường may đẹp, sinh viên mỹ thuật, vải nỉ đặc biệt, nghệ thuật đẹp, giấy tách màu, không có keo dư, băng keo đen băng dính giấy chịu nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-550036334051
211,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Ever Crown
Mã số: YGTMHS
Phân loại màu: 0,5cm * 25m 20 cuộn 0,8cm * 25m 12 cuộn 1,0cm * 25m 10 cuộn 1,2cm * 25m 10 cuộn 1,5cm * 25m 8 cuộn 1,8cm * 25m 8 cuộn 2,0cm * 25m 6 cuộn 2,5cm * 25m 4 Thể tích 3.0cm * 25m 4 thể tích 3.5cm * 25m 4 thể tích 4.0cm * 25m 4 thể tích 4.5cm * 25m 2 thể tích 5.0cm * 25m 2 thể tích 6.0cm * 25m 2 thể tích 7.0cm * 25m 2 thể tích 8.0cm * 25m 1 thể tích 10.0 cm * 25m 1 cuộn
Doanh nghiệp sản xuất: Yongguan Group
Băng keo dán mặt nạ đen Yongguan, sơn phun bằng tay, sơn trang trí mặt nạ, dệt trơn, băng giấy có đường may đẹp, sinh viên mỹ thuật, vải nỉ đặc biệt, nghệ thuật đẹp, giấy tách màu, không có keo dư, băng keo đen băng dính giấy chịu nhiệt
Băng keo dán mặt nạ đen Yongguan, sơn phun bằng tay, sơn trang trí mặt nạ, dệt trơn, băng giấy có đường may đẹp, sinh viên mỹ thuật, vải nỉ đặc biệt, nghệ thuật đẹp, giấy tách màu, không có keo dư, băng keo đen băng dính giấy chịu nhiệt
Băng keo dán mặt nạ đen Yongguan, sơn phun bằng tay, sơn trang trí mặt nạ, dệt trơn, băng giấy có đường may đẹp, sinh viên mỹ thuật, vải nỉ đặc biệt, nghệ thuật đẹp, giấy tách màu, không có keo dư, băng keo đen băng dính giấy chịu nhiệt
Băng keo dán mặt nạ đen Yongguan, sơn phun bằng tay, sơn trang trí mặt nạ, dệt trơn, băng giấy có đường may đẹp, sinh viên mỹ thuật, vải nỉ đặc biệt, nghệ thuật đẹp, giấy tách màu, không có keo dư, băng keo đen băng dính giấy chịu nhiệt
Băng keo dán mặt nạ đen Yongguan, sơn phun bằng tay, sơn trang trí mặt nạ, dệt trơn, băng giấy có đường may đẹp, sinh viên mỹ thuật, vải nỉ đặc biệt, nghệ thuật đẹp, giấy tách màu, không có keo dư, băng keo đen băng dính giấy chịu nhiệt
Băng keo dán mặt nạ đen Yongguan, sơn phun bằng tay, sơn trang trí mặt nạ, dệt trơn, băng giấy có đường may đẹp, sinh viên mỹ thuật, vải nỉ đặc biệt, nghệ thuật đẹp, giấy tách màu, không có keo dư, băng keo đen băng dính giấy chịu nhiệt
Băng keo dán mặt nạ đen Yongguan, sơn phun bằng tay, sơn trang trí mặt nạ, dệt trơn, băng giấy có đường may đẹp, sinh viên mỹ thuật, vải nỉ đặc biệt, nghệ thuật đẹp, giấy tách màu, không có keo dư, băng keo đen băng dính giấy chịu nhiệt
Băng keo dán mặt nạ đen Yongguan, sơn phun bằng tay, sơn trang trí mặt nạ, dệt trơn, băng giấy có đường may đẹp, sinh viên mỹ thuật, vải nỉ đặc biệt, nghệ thuật đẹp, giấy tách màu, không có keo dư, băng keo đen băng dính giấy chịu nhiệt
Băng keo dán mặt nạ đen Yongguan, sơn phun bằng tay, sơn trang trí mặt nạ, dệt trơn, băng giấy có đường may đẹp, sinh viên mỹ thuật, vải nỉ đặc biệt, nghệ thuật đẹp, giấy tách màu, không có keo dư, băng keo đen băng dính giấy chịu nhiệt
Băng keo dán mặt nạ đen Yongguan, sơn phun bằng tay, sơn trang trí mặt nạ, dệt trơn, băng giấy có đường may đẹp, sinh viên mỹ thuật, vải nỉ đặc biệt, nghệ thuật đẹp, giấy tách màu, không có keo dư, băng keo đen băng dính giấy chịu nhiệt

0965.68.68.11