Băng keo dán mặt nạ Yongguan có thể được sử dụng để làm giấy viết, băng keo, sơn xịt, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo đường may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, sinh viên mỹ thuật băng keo dán giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-536837816085
214,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Ever Crown
Mã số: YGMWZ
Loại băng: băng
Phân loại màu: 0.5cm * 15m * 60 cuộn 1.0cm * 15m * 30 cuộn 1.2cm * 15m * 30 cuộn 1.5cm * 15m * 24 cuộn 1.8cm * 15m * 12 cuộn 2.0cm * 15m * 15 cuộn 3.0cm * 15m * 12 cuộn 0.5cm * 50m * 15 cuộn 0.8cm * 50m * 8 cuộn 1.0cm * 50m * 8 cuộn 1.2cm * 50m * 5 cuộn 1.5cm * 50m * 4 cuộn 1.8cm * 50m * 4 cuộn 2.0cm * 50m * 4 Khối lượng 2,5cm * 50m * 4 khối lượng 3,0cm * 50m * 2 khối lượng 3,5cm * 50m * 2 khối lượng 4,0cm * 50m * 2 khối lượng 4,5cm * 50m * 2 khối lượng 5,0cm * 50m * 2 khối lượng 6,0cm * 50m * 1 khối lượng 7.0cm * 50m * 1 cuộn 8.0cm * 50m * 1 cuộn 10.0cm * 50m * 1 cuộn
Doanh nghiệp sản xuất: Yongguan Group
Thời gian đưa ra thị trường: 2018-06-06
Băng keo dán mặt nạ Yongguan có thể được sử dụng để làm giấy viết, băng keo, sơn xịt, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo đường may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, sinh viên mỹ thuật băng keo dán giấy
Băng keo dán mặt nạ Yongguan có thể được sử dụng để làm giấy viết, băng keo, sơn xịt, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo đường may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, sinh viên mỹ thuật băng keo dán giấy
Băng keo dán mặt nạ Yongguan có thể được sử dụng để làm giấy viết, băng keo, sơn xịt, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo đường may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, sinh viên mỹ thuật băng keo dán giấy
Băng keo dán mặt nạ Yongguan có thể được sử dụng để làm giấy viết, băng keo, sơn xịt, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo đường may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, sinh viên mỹ thuật băng keo dán giấy
Băng keo dán mặt nạ Yongguan có thể được sử dụng để làm giấy viết, băng keo, sơn xịt, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo đường may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, sinh viên mỹ thuật băng keo dán giấy
Băng keo dán mặt nạ Yongguan có thể được sử dụng để làm giấy viết, băng keo, sơn xịt, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo đường may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, sinh viên mỹ thuật băng keo dán giấy
Băng keo dán mặt nạ Yongguan có thể được sử dụng để làm giấy viết, băng keo, sơn xịt, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo đường may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, sinh viên mỹ thuật băng keo dán giấy
Băng keo dán mặt nạ Yongguan có thể được sử dụng để làm giấy viết, băng keo, sơn xịt, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo đường may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, sinh viên mỹ thuật băng keo dán giấy
Băng keo dán mặt nạ Yongguan có thể được sử dụng để làm giấy viết, băng keo, sơn xịt, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo đường may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, sinh viên mỹ thuật băng keo dán giấy
Băng keo dán mặt nạ Yongguan có thể được sử dụng để làm giấy viết, băng keo, sơn xịt, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo đường may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, sinh viên mỹ thuật băng keo dán giấy
Băng keo dán mặt nạ Yongguan có thể được sử dụng để làm giấy viết, băng keo, sơn xịt, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo đường may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, sinh viên mỹ thuật băng keo dán giấy
Băng keo dán mặt nạ Yongguan có thể được sử dụng để làm giấy viết, băng keo, sơn xịt, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo đường may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, sinh viên mỹ thuật băng keo dán giấy
Băng keo dán mặt nạ Yongguan có thể được sử dụng để làm giấy viết, băng keo, sơn xịt, keo dán mặt nạ, băng keo xé tay, giấy Mỹ, băng keo đường may, dây vẽ, không cặn, băng keo tách màu, băng keo giấy, sinh viên mỹ thuật băng keo dán giấy

0965.68.68.11