Băng cách nhiệt cao su tự dính 10 shu nhiệt độ cao điện cao áp điện băng chống thấm băng tự nhớt băng keo quấn dây điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-550173186322
331,000 đ
Phân loại màu:
Băng cách nhiệt cao su tự dính 10 shu nhiệt độ cao điện cao áp điện băng chống thấm băng tự nhớt băng keo quấn dây điện
Băng cách nhiệt cao su tự dính 10 shu nhiệt độ cao điện cao áp điện băng chống thấm băng tự nhớt băng keo quấn dây điện
Băng cách nhiệt cao su tự dính 10 shu nhiệt độ cao điện cao áp điện băng chống thấm băng tự nhớt băng keo quấn dây điện
Băng cách nhiệt cao su tự dính 10 shu nhiệt độ cao điện cao áp điện băng chống thấm băng tự nhớt băng keo quấn dây điện
Băng cách nhiệt cao su tự dính 10 shu nhiệt độ cao điện cao áp điện băng chống thấm băng tự nhớt băng keo quấn dây điện
Băng cách nhiệt cao su tự dính 10 shu nhiệt độ cao điện cao áp điện băng chống thấm băng tự nhớt băng keo quấn dây điện
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu: Hổ điện 10 # (10 cuộn) Hổ điện 20 # (10 cuộn) Shushi 10 # (10 cuộn) Shushi 20 # (10 cuộn) Cửu đầu chim 20 # (10 cuộn) Cửu đầu chim 30 # ( 10 cuộn) Shushi High Voltage 20 # (120 cuộn) Electric Tiger 10 # (120 cuộn) Electric Tiger 20 # (120 cuộn) Shushi 10 # (60 cuộn) Shushi 20 # (60 cuộn)
Băng cách nhiệt cao su tự dính 10 shu nhiệt độ cao điện cao áp điện băng chống thấm băng tự nhớt băng keo quấn dây điện
Băng cách nhiệt cao su tự dính 10 shu nhiệt độ cao điện cao áp điện băng chống thấm băng tự nhớt băng keo quấn dây điện
Băng cách nhiệt cao su tự dính 10 shu nhiệt độ cao điện cao áp điện băng chống thấm băng tự nhớt băng keo quấn dây điện
Băng cách nhiệt cao su tự dính 10 shu nhiệt độ cao điện cao áp điện băng chống thấm băng tự nhớt băng keo quấn dây điện
Băng cách nhiệt cao su tự dính 10 shu nhiệt độ cao điện cao áp điện băng chống thấm băng tự nhớt băng keo quấn dây điện

0965.68.68.11