Băng keo cách điện, băng keo dán dây điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, loại mở rộng, băng keo điện chim chín đầu siêu dính màu trắng cao áp, băng keo điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao 25 ​​mét băng dính cách điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-566732154259
189,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Yongda
Mô hình: Nine Head Bird 25y
Phân loại màu: trắng, đỏ, xanh lá cây, 20 mét, hai màu, xanh lam, vàng, đen
Doanh nghiệp sản xuất: Xiaogan Shushi Co., Ltd.
Băng keo cách điện, băng keo dán dây điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, loại mở rộng, băng keo điện chim chín đầu siêu dính màu trắng cao áp, băng keo điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao 25 ​​mét băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo dán dây điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, loại mở rộng, băng keo điện chim chín đầu siêu dính màu trắng cao áp, băng keo điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao 25 ​​mét băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo dán dây điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, loại mở rộng, băng keo điện chim chín đầu siêu dính màu trắng cao áp, băng keo điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao 25 ​​mét băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo dán dây điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, loại mở rộng, băng keo điện chim chín đầu siêu dính màu trắng cao áp, băng keo điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao 25 ​​mét băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo dán dây điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, loại mở rộng, băng keo điện chim chín đầu siêu dính màu trắng cao áp, băng keo điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao 25 ​​mét băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo dán dây điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, loại mở rộng, băng keo điện chim chín đầu siêu dính màu trắng cao áp, băng keo điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao 25 ​​mét băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo dán dây điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, loại mở rộng, băng keo điện chim chín đầu siêu dính màu trắng cao áp, băng keo điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao 25 ​​mét băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo dán dây điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, loại mở rộng, băng keo điện chim chín đầu siêu dính màu trắng cao áp, băng keo điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao 25 ​​mét băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo dán dây điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, loại mở rộng, băng keo điện chim chín đầu siêu dính màu trắng cao áp, băng keo điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao 25 ​​mét băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo dán dây điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, loại mở rộng, băng keo điện chim chín đầu siêu dính màu trắng cao áp, băng keo điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao 25 ​​mét băng dính cách điện
Băng keo cách điện, băng keo dán dây điện, PVC chống thấm, chịu nhiệt độ cao, loại mở rộng, băng keo điện chim chín đầu siêu dính màu trắng cao áp, băng keo điện, dây điện đen, tự dính, chịu nhiệt độ cao 25 ​​mét băng dính cách điện

0965.68.68.11