Băng keo dán nhà bếp chống thấm nước mạnh chống nấm mốc Băng keo dán nhà bếp và nhà vệ sinh lấp đầy các góc của đường may đẹp, xé dán băng keo dán một mặt nano trong suốt có độ dẻo cao liền mạch cho cửa sổ và băng keo dán chống gió cho cửa sổ băng keo mút xốp

MÃ SẢN PHẨM: TD-653552533088
211,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo dán nhà bếp chống thấm nước mạnh chống nấm mốc Băng keo dán nhà bếp và nhà vệ sinh lấp đầy các góc của đường may đẹp, xé dán băng keo dán một mặt nano trong suốt có độ dẻo cao liền mạch cho cửa sổ và băng keo dán chống gió cho cửa sổ băng keo mút xốp
Băng keo dán nhà bếp chống thấm nước mạnh chống nấm mốc Băng keo dán nhà bếp và nhà vệ sinh lấp đầy các góc của đường may đẹp, xé dán băng keo dán một mặt nano trong suốt có độ dẻo cao liền mạch cho cửa sổ và băng keo dán chống gió cho cửa sổ băng keo mút xốp
Băng keo dán nhà bếp chống thấm nước mạnh chống nấm mốc Băng keo dán nhà bếp và nhà vệ sinh lấp đầy các góc của đường may đẹp, xé dán băng keo dán một mặt nano trong suốt có độ dẻo cao liền mạch cho cửa sổ và băng keo dán chống gió cho cửa sổ băng keo mút xốp
Quy cách đóng gói:
1 cuộn
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Khoản mục: Băng keo chống thấm một mặt chống ẩm mốc Nano
Phân loại màu sắc: Phần trong suốt-dải may đẹp rộng 3 cm * dài 3 mét phần trong suốt-dải may đẹp rộng 5cm * dài 3 mét phần trong suốt-dải may đẹp rộng 7 cm * dài 3 mét
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Quy cách đóng gói: 1 cuộn
Băng keo dán nhà bếp chống thấm nước mạnh chống nấm mốc Băng keo dán nhà bếp và nhà vệ sinh lấp đầy các góc của đường may đẹp, xé dán băng keo dán một mặt nano trong suốt có độ dẻo cao liền mạch cho cửa sổ và băng keo dán chống gió cho cửa sổ băng keo mút xốp
Băng keo dán nhà bếp chống thấm nước mạnh chống nấm mốc Băng keo dán nhà bếp và nhà vệ sinh lấp đầy các góc của đường may đẹp, xé dán băng keo dán một mặt nano trong suốt có độ dẻo cao liền mạch cho cửa sổ và băng keo dán chống gió cho cửa sổ băng keo mút xốp
Băng keo dán nhà bếp chống thấm nước mạnh chống nấm mốc Băng keo dán nhà bếp và nhà vệ sinh lấp đầy các góc của đường may đẹp, xé dán băng keo dán một mặt nano trong suốt có độ dẻo cao liền mạch cho cửa sổ và băng keo dán chống gió cho cửa sổ băng keo mút xốp
Băng keo dán nhà bếp chống thấm nước mạnh chống nấm mốc Băng keo dán nhà bếp và nhà vệ sinh lấp đầy các góc của đường may đẹp, xé dán băng keo dán một mặt nano trong suốt có độ dẻo cao liền mạch cho cửa sổ và băng keo dán chống gió cho cửa sổ băng keo mút xốp
Băng keo dán nhà bếp chống thấm nước mạnh chống nấm mốc Băng keo dán nhà bếp và nhà vệ sinh lấp đầy các góc của đường may đẹp, xé dán băng keo dán một mặt nano trong suốt có độ dẻo cao liền mạch cho cửa sổ và băng keo dán chống gió cho cửa sổ băng keo mút xốp
Băng keo dán nhà bếp chống thấm nước mạnh chống nấm mốc Băng keo dán nhà bếp và nhà vệ sinh lấp đầy các góc của đường may đẹp, xé dán băng keo dán một mặt nano trong suốt có độ dẻo cao liền mạch cho cửa sổ và băng keo dán chống gió cho cửa sổ băng keo mút xốp
Băng keo dán nhà bếp chống thấm nước mạnh chống nấm mốc Băng keo dán nhà bếp và nhà vệ sinh lấp đầy các góc của đường may đẹp, xé dán băng keo dán một mặt nano trong suốt có độ dẻo cao liền mạch cho cửa sổ và băng keo dán chống gió cho cửa sổ băng keo mút xốp

0965.68.68.11