Băng cách điện Dây điện Bộ chuyển đổi dây điện PVC chống thấm nước chống cháy chống cháy nhiệt độ cao cộng với rộng lớn cuộn đen trắng vàng đầy màu sắc một xi lanh đầy đủ hộp điện động cơ điện 18 m / cuộn băng dính giấy mua ở đâu

MÃ SẢN PHẨM: TD-609517229250
212,000 đ
Số lượng:
品牌: 优必胜
货号: 18米彩色电工胶带
胶带类型: 电工胶带
颜色分类: 黑色【10卷】18米/卷 白色【10卷】18米/卷 蓝色【10卷】18米/卷 绿色【10卷】18米/卷 红色【10卷】18米/卷 黄色【10卷】18米/卷 【200卷】18米/卷(整箱颜色留言或联系客服MM) -----------以下是3卷装----------- 黑色【3卷】18米/卷 白色【3卷】18米/卷 绿色【3卷】18米/卷 红色【3卷】18米/卷 黄色【3卷】18米/卷
生产企业: 优必胜胶带(杭州)有限公司
Băng cách điện Dây điện Bộ chuyển đổi dây điện PVC chống thấm nước chống cháy chống cháy nhiệt độ cao cộng với rộng lớn cuộn đen trắng vàng đầy màu sắc một xi lanh đầy đủ hộp điện động cơ điện 18 m / cuộn băng dính giấy mua ở đâu
Băng cách điện Dây điện Bộ chuyển đổi dây điện PVC chống thấm nước chống cháy chống cháy nhiệt độ cao cộng với rộng lớn cuộn đen trắng vàng đầy màu sắc một xi lanh đầy đủ hộp điện động cơ điện 18 m / cuộn băng dính giấy mua ở đâu
Băng cách điện Dây điện Bộ chuyển đổi dây điện PVC chống thấm nước chống cháy chống cháy nhiệt độ cao cộng với rộng lớn cuộn đen trắng vàng đầy màu sắc một xi lanh đầy đủ hộp điện động cơ điện 18 m / cuộn băng dính giấy mua ở đâu
Băng cách điện Dây điện Bộ chuyển đổi dây điện PVC chống thấm nước chống cháy chống cháy nhiệt độ cao cộng với rộng lớn cuộn đen trắng vàng đầy màu sắc một xi lanh đầy đủ hộp điện động cơ điện 18 m / cuộn băng dính giấy mua ở đâu
Băng cách điện Dây điện Bộ chuyển đổi dây điện PVC chống thấm nước chống cháy chống cháy nhiệt độ cao cộng với rộng lớn cuộn đen trắng vàng đầy màu sắc một xi lanh đầy đủ hộp điện động cơ điện 18 m / cuộn băng dính giấy mua ở đâu
Băng cách điện Dây điện Bộ chuyển đổi dây điện PVC chống thấm nước chống cháy chống cháy nhiệt độ cao cộng với rộng lớn cuộn đen trắng vàng đầy màu sắc một xi lanh đầy đủ hộp điện động cơ điện 18 m / cuộn băng dính giấy mua ở đâu
Băng cách điện Dây điện Bộ chuyển đổi dây điện PVC chống thấm nước chống cháy chống cháy nhiệt độ cao cộng với rộng lớn cuộn đen trắng vàng đầy màu sắc một xi lanh đầy đủ hộp điện động cơ điện 18 m / cuộn băng dính giấy mua ở đâu
Băng cách điện Dây điện Bộ chuyển đổi dây điện PVC chống thấm nước chống cháy chống cháy nhiệt độ cao cộng với rộng lớn cuộn đen trắng vàng đầy màu sắc một xi lanh đầy đủ hộp điện động cơ điện 18 m / cuộn băng dính giấy mua ở đâu
Băng cách điện Dây điện Bộ chuyển đổi dây điện PVC chống thấm nước chống cháy chống cháy nhiệt độ cao cộng với rộng lớn cuộn đen trắng vàng đầy màu sắc một xi lanh đầy đủ hộp điện động cơ điện 18 m / cuộn băng dính giấy mua ở đâu
Băng cách điện Dây điện Bộ chuyển đổi dây điện PVC chống thấm nước chống cháy chống cháy nhiệt độ cao cộng với rộng lớn cuộn đen trắng vàng đầy màu sắc một xi lanh đầy đủ hộp điện động cơ điện 18 m / cuộn băng dính giấy mua ở đâu
Băng cách điện Dây điện Bộ chuyển đổi dây điện PVC chống thấm nước chống cháy chống cháy nhiệt độ cao cộng với rộng lớn cuộn đen trắng vàng đầy màu sắc một xi lanh đầy đủ hộp điện động cơ điện 18 m / cuộn băng dính giấy mua ở đâu

0965.68.68.11