Mặt nạ băng xe phun sơn tường bên ngoài trang trí tường mặt nạ che vẻ đẹp đường may vẻ đẹp sơn màu nước bột màu nghệ thuật sinh viên đặc biệt bán buôn không có dấu vết, không có dư lượng, không có keo, tay xé băng dính giấy băng dính giấy 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-621787808381
188,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Bạn sẽ thắng
Khoản mục: Băng keo
Phân loại màu: rộng 0,5 cm * 20 mét (30 cuộn) rộng 0,8 cm * 20 mét (20 cuộn) rộng 1,0 cm * 20 mét (15 cuộn) rộng 1,2 cm * 20 mét (13 cuộn) rộng 1,5 cm * 20 mét ( 10 cuộn) rộng 1,8 cm * 20 mét (9 cuộn) rộng 2,0 cm * 20 mét (8 cuộn) rộng 2,5 cm * 20 mét (6 cuộn) rộng 3,0 cm * 20 mét (5 cuộn) rộng 3,5 cm * 20 mét ( 5 cuộn)) rộng 4,0 cm * 20 mét (4 cuộn) rộng 4,5 cm * 20 mét (4 cuộn) rộng 5,0 cm * 20 mét (3 cuộn) rộng 0,5 cm * 50 mét (10 cuộn) rộng 0,8 cm * 50 mét (7 cuộn) rộng 1,0cm * 50m (2 cuộn) 1,2cm * 50m (2 cuộn) 1,5cm * 50m rộng 1,8cm * 50m 2,0cm * 50m 2,5cm * 50m 3,0cm Rộng * 50m4,0cm Chiều rộng 50m5.0cm * 50m
Nhà sản xuất: Youbisheng Adhesive Tape (Hangzhou) Co., Ltd.
Mặt nạ băng xe phun sơn tường bên ngoài trang trí tường mặt nạ che vẻ đẹp đường may vẻ đẹp sơn màu nước bột màu nghệ thuật sinh viên đặc biệt bán buôn không có dấu vết, không có dư lượng, không có keo, tay xé băng dính giấy băng dính giấy 2 mặt
Mặt nạ băng xe phun sơn tường bên ngoài trang trí tường mặt nạ che vẻ đẹp đường may vẻ đẹp sơn màu nước bột màu nghệ thuật sinh viên đặc biệt bán buôn không có dấu vết, không có dư lượng, không có keo, tay xé băng dính giấy băng dính giấy 2 mặt
Mặt nạ băng xe phun sơn tường bên ngoài trang trí tường mặt nạ che vẻ đẹp đường may vẻ đẹp sơn màu nước bột màu nghệ thuật sinh viên đặc biệt bán buôn không có dấu vết, không có dư lượng, không có keo, tay xé băng dính giấy băng dính giấy 2 mặt
Mặt nạ băng xe phun sơn tường bên ngoài trang trí tường mặt nạ che vẻ đẹp đường may vẻ đẹp sơn màu nước bột màu nghệ thuật sinh viên đặc biệt bán buôn không có dấu vết, không có dư lượng, không có keo, tay xé băng dính giấy băng dính giấy 2 mặt
Mặt nạ băng xe phun sơn tường bên ngoài trang trí tường mặt nạ che vẻ đẹp đường may vẻ đẹp sơn màu nước bột màu nghệ thuật sinh viên đặc biệt bán buôn không có dấu vết, không có dư lượng, không có keo, tay xé băng dính giấy băng dính giấy 2 mặt
Mặt nạ băng xe phun sơn tường bên ngoài trang trí tường mặt nạ che vẻ đẹp đường may vẻ đẹp sơn màu nước bột màu nghệ thuật sinh viên đặc biệt bán buôn không có dấu vết, không có dư lượng, không có keo, tay xé băng dính giấy băng dính giấy 2 mặt
Mặt nạ băng xe phun sơn tường bên ngoài trang trí tường mặt nạ che vẻ đẹp đường may vẻ đẹp sơn màu nước bột màu nghệ thuật sinh viên đặc biệt bán buôn không có dấu vết, không có dư lượng, không có keo, tay xé băng dính giấy băng dính giấy 2 mặt
Mặt nạ băng xe phun sơn tường bên ngoài trang trí tường mặt nạ che vẻ đẹp đường may vẻ đẹp sơn màu nước bột màu nghệ thuật sinh viên đặc biệt bán buôn không có dấu vết, không có dư lượng, không có keo, tay xé băng dính giấy băng dính giấy 2 mặt
Mặt nạ băng xe phun sơn tường bên ngoài trang trí tường mặt nạ che vẻ đẹp đường may vẻ đẹp sơn màu nước bột màu nghệ thuật sinh viên đặc biệt bán buôn không có dấu vết, không có dư lượng, không có keo, tay xé băng dính giấy băng dính giấy 2 mặt

0965.68.68.11