Băng keo dán mặt nạ 309, viết được cả hộp, keo tách màu, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy, không cặn, băng keo xé tay, keo dán mặt nạ, sơn xịt, sơn, trang trí, trang trí, dán mặt nạ, đường may đẹp băng dính giấy 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-627594191250
872,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Bạn sẽ chiến thắng
Mã số: FCL 309 Giấy kết cấu
Phân loại màu: 10mm * 50m (150 cuộn / hộp) 15mm * 50m (100 cuộn / hộp) 18mm * 50m (80 cuộn / hộp) 20mm * 50m (75 cuộn / hộp) 25mm * 50m (60 cuộn / hộp) 30mm * 50m (50 cuộn / thùng) 50mm * 50m (30 cuộn / thùng) Sau đây là 4 thùng, rộng 10MM và dài 50 mét [80 cuộn] rộng 12MM và dài 50 mét [64 cuộn] rộng 15MM và dài 50 mét [52 cuộn] rộng 18MM dài 50 mét [44 cuộn] rộng 20 mm và dài 50 mét [40 cuộn] rộng 25 mm và dài 50 mét [32 cuộn] rộng 30 mm và dài 50 mét [28 cuộn] rộng 35 mm và dài 50 mét [20 cuộn ] Rộng 40mm và dài 50 mét [20 cuộn] rộng 45MM và dài 50 mét [16 cuộn] rộng 50MM và dài 50 mét [16 cuộn] rộng 60MM và dài 50 mét [12 cuộn] rộng 100MM và dài 50 mét [8 cuộn ] Rộng 200MM và dài 50 mét [4 cuộn]
Nhà sản xuất: Ubisheng Adhesive Tape (Hangzhou) Co., Ltd.
Băng keo dán mặt nạ 309, viết được cả hộp, keo tách màu, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy, không cặn, băng keo xé tay, keo dán mặt nạ, sơn xịt, sơn, trang trí, trang trí, dán mặt nạ, đường may đẹp băng dính giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ 309, viết được cả hộp, keo tách màu, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy, không cặn, băng keo xé tay, keo dán mặt nạ, sơn xịt, sơn, trang trí, trang trí, dán mặt nạ, đường may đẹp băng dính giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ 309, viết được cả hộp, keo tách màu, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy, không cặn, băng keo xé tay, keo dán mặt nạ, sơn xịt, sơn, trang trí, trang trí, dán mặt nạ, đường may đẹp băng dính giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ 309, viết được cả hộp, keo tách màu, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy, không cặn, băng keo xé tay, keo dán mặt nạ, sơn xịt, sơn, trang trí, trang trí, dán mặt nạ, đường may đẹp băng dính giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ 309, viết được cả hộp, keo tách màu, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy, không cặn, băng keo xé tay, keo dán mặt nạ, sơn xịt, sơn, trang trí, trang trí, dán mặt nạ, đường may đẹp băng dính giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ 309, viết được cả hộp, keo tách màu, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy, không cặn, băng keo xé tay, keo dán mặt nạ, sơn xịt, sơn, trang trí, trang trí, dán mặt nạ, đường may đẹp băng dính giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ 309, viết được cả hộp, keo tách màu, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy, không cặn, băng keo xé tay, keo dán mặt nạ, sơn xịt, sơn, trang trí, trang trí, dán mặt nạ, đường may đẹp băng dính giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ 309, viết được cả hộp, keo tách màu, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy, không cặn, băng keo xé tay, keo dán mặt nạ, sơn xịt, sơn, trang trí, trang trí, dán mặt nạ, đường may đẹp băng dính giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ 309, viết được cả hộp, keo tách màu, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy, không cặn, băng keo xé tay, keo dán mặt nạ, sơn xịt, sơn, trang trí, trang trí, dán mặt nạ, đường may đẹp băng dính giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ 309, viết được cả hộp, keo tách màu, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy, không cặn, băng keo xé tay, keo dán mặt nạ, sơn xịt, sơn, trang trí, trang trí, dán mặt nạ, đường may đẹp băng dính giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ 309, viết được cả hộp, keo tách màu, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy, không cặn, băng keo xé tay, keo dán mặt nạ, sơn xịt, sơn, trang trí, trang trí, dán mặt nạ, đường may đẹp băng dính giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ 309, viết được cả hộp, keo tách màu, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy, không cặn, băng keo xé tay, keo dán mặt nạ, sơn xịt, sơn, trang trí, trang trí, dán mặt nạ, đường may đẹp băng dính giấy 3m
Băng keo dán mặt nạ 309, viết được cả hộp, keo tách màu, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy, không cặn, băng keo xé tay, keo dán mặt nạ, sơn xịt, sơn, trang trí, trang trí, dán mặt nạ, đường may đẹp băng dính giấy 3m

0965.68.68.11