Masking tape art student đặc biệt bán buôn bột màu vẽ tay giấy đẹp xé không dấu vết, không cặn, không keo, phun sơn, trang trí tường, đường may đẹp, giấy crepe, giấy băng băng keo dán giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-609689716747
218,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Bạn sẽ thắng
Khoản mục: 703 Masking Tape
Phân loại màu: rộng 0,8 cm * 20 mét (20 cuộn) rộng 1,0 cm * 20 mét (15 cuộn) rộng 1,0 cm * 50 mét (5 cuộn) rộng 1,2 cm * 20 mét (13 cuộn) rộng 1,2 cm * 50 mét ( 5 cuộn) rộng 1,5 cm * 20 mét (10 cuộn) rộng 1,5 cm * 50 mét (4 cuộn) rộng 1,8 cm * 20 mét (9 cuộn) rộng 0,5 cm * 20 mét (35 cuộn) rộng 2,0 cm * 20 mét ( 8 cuộn) rộng 2,0 cm * 50 mét (3 cuộn) rộng 2,5 cm * 20 mét (6 cuộn) rộng 2,5 cm * 50 mét (3 cuộn) rộng 3,0 cm * 20 mét (5 cuộn) rộng 3,0 cm * 50 mét ( 2 cuộn) rộng 5,0 cm * 20 mét (4 cuộn) rộng 5,0 cm * 50 mét (2 cuộn) 50 mét đầy hộp (lưu ý chiều rộng trước khi chụp)
Nhà sản xuất: Ubisheng Adhesive Tape (Hangzhou) Co., Ltd.
Masking tape art student đặc biệt bán buôn bột màu vẽ tay giấy đẹp xé không dấu vết, không cặn, không keo, phun sơn, trang trí tường, đường may đẹp, giấy crepe, giấy băng băng keo dán giấy
Masking tape art student đặc biệt bán buôn bột màu vẽ tay giấy đẹp xé không dấu vết, không cặn, không keo, phun sơn, trang trí tường, đường may đẹp, giấy crepe, giấy băng băng keo dán giấy
Masking tape art student đặc biệt bán buôn bột màu vẽ tay giấy đẹp xé không dấu vết, không cặn, không keo, phun sơn, trang trí tường, đường may đẹp, giấy crepe, giấy băng băng keo dán giấy
Masking tape art student đặc biệt bán buôn bột màu vẽ tay giấy đẹp xé không dấu vết, không cặn, không keo, phun sơn, trang trí tường, đường may đẹp, giấy crepe, giấy băng băng keo dán giấy
Masking tape art student đặc biệt bán buôn bột màu vẽ tay giấy đẹp xé không dấu vết, không cặn, không keo, phun sơn, trang trí tường, đường may đẹp, giấy crepe, giấy băng băng keo dán giấy
Masking tape art student đặc biệt bán buôn bột màu vẽ tay giấy đẹp xé không dấu vết, không cặn, không keo, phun sơn, trang trí tường, đường may đẹp, giấy crepe, giấy băng băng keo dán giấy
Masking tape art student đặc biệt bán buôn bột màu vẽ tay giấy đẹp xé không dấu vết, không cặn, không keo, phun sơn, trang trí tường, đường may đẹp, giấy crepe, giấy băng băng keo dán giấy
Masking tape art student đặc biệt bán buôn bột màu vẽ tay giấy đẹp xé không dấu vết, không cặn, không keo, phun sơn, trang trí tường, đường may đẹp, giấy crepe, giấy băng băng keo dán giấy

0965.68.68.11