10 Rolls of English Cảnh báo màu be đỏ CẢNH BÁO NGÔN NGỮ IN Cảnh báo In niêm phong Băng giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-549130174007
203,000 đ
Phân loại màu:
10 Rolls of English Cảnh báo màu be đỏ CẢNH BÁO NGÔN NGỮ IN Cảnh báo In niêm phong Băng giấy
10 Rolls of English Cảnh báo màu be đỏ CẢNH BÁO NGÔN NGỮ IN Cảnh báo In niêm phong Băng giấy
10 Rolls of English Cảnh báo màu be đỏ CẢNH BÁO NGÔN NGỮ IN Cảnh báo In niêm phong Băng giấy
10 Rolls of English Cảnh báo màu be đỏ CẢNH BÁO NGÔN NGỮ IN Cảnh báo In niêm phong Băng giấy
10 Rolls of English Cảnh báo màu be đỏ CẢNH BÁO NGÔN NGỮ IN Cảnh báo In niêm phong Băng giấy
10 Rolls of English Cảnh báo màu be đỏ CẢNH BÁO NGÔN NGỮ IN Cảnh báo In niêm phong Băng giấy
10 Rolls of English Cảnh báo màu be đỏ CẢNH BÁO NGÔN NGỮ IN Cảnh báo In niêm phong Băng giấy
10 Rolls of English Cảnh báo màu be đỏ CẢNH BÁO NGÔN NGỮ IN Cảnh báo In niêm phong Băng giấy
10 Rolls of English Cảnh báo màu be đỏ CẢNH BÁO NGÔN NGỮ IN Cảnh báo In niêm phong Băng giấy
10 Rolls of English Cảnh báo màu be đỏ CẢNH BÁO NGÔN NGỮ IN Cảnh báo In niêm phong Băng giấy
10 Rolls of English Cảnh báo màu be đỏ CẢNH BÁO NGÔN NGỮ IN Cảnh báo In niêm phong Băng giấy
Ghi chú

Số lượng:
品牌: 伟冠
货号: 印字胶带
胶带类型: 包装胶带
颜色分类: 60宽WARNING米黄底红字【卷】 WARNING白色底红字【卷】 WARNING土黄底红字【卷】 WARNING透明底黑字【72宽【卷】 WARNING透明底黑字【60宽【卷】 WARNING桔色底黑色字【卷】 WARNING白底红字【韩文【卷】 WARNING土黄底黑字【卷】 72宽WARNING米黄底红字【卷】 WARNING白色底黑字【卷】 WARNING中英文 60WARNING黄色底黑字【卷】 72宽WARNING米黄底黑色字【卷】
上市时间: 2018-06-15
10 Rolls of English Cảnh báo màu be đỏ CẢNH BÁO NGÔN NGỮ IN Cảnh báo In niêm phong Băng giấy
10 Rolls of English Cảnh báo màu be đỏ CẢNH BÁO NGÔN NGỮ IN Cảnh báo In niêm phong Băng giấy
10 Rolls of English Cảnh báo màu be đỏ CẢNH BÁO NGÔN NGỮ IN Cảnh báo In niêm phong Băng giấy

0965.68.68.11