Keo dán hai mặt của Ruihuan trong suốt Không có dấu vết Nhiệt độ cao Keo dán hai mặt mạnh mẽ Băng hai mặt cố định Máy khắc không dư hơn Keo dán hai mặt 0,12mm băng dán 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-587020167911
211,000 đ
Số lượng:
品牌: 睿冠
货号: 200
胶带类型: 双面胶
颜色分类: 【1厘米宽*10米长】【2卷】 【1.5厘米宽*10米长】【2卷】 【2厘米宽*10米长】【2卷】 【3厘米宽*10米长】 【4厘米宽*10米长】 【5厘米宽*10米长】 0.5CM宽*50米长 0.8CM宽*50米长 1CM宽*50米长 1.2CM宽*50米长 1.5CM宽*50米长 1.8CM宽*50米长 2CM宽*50米长 2.5CM宽*50米长 3CM宽*50米长 3.5CM宽*50米长 4CM宽*50米长 4.5CM宽*50米长 5CM宽*50米长 6CM宽*50米长 7CM宽*50米长 8CM宽*50米长 9CM宽*50米长 10CM宽*50米长
生产企业: 深圳市潮盛包装材料有限公司
Keo dán hai mặt của Ruihuan trong suốt Không có dấu vết Nhiệt độ cao Keo dán hai mặt mạnh mẽ Băng hai mặt cố định Máy khắc không dư hơn Keo dán hai mặt 0,12mm băng dán 2 mặt

0965.68.68.11