Keo dán hai mặt nano có độ nhớt cao gấp vạn lần giá đỡ xe nano cố định móc chắc chắn tường miếng dán hình vuông chống trượt Keo nano siêu mỏng trong suốt không thấm nước miếng dán hấp phụ không đánh dấu bang dinh 2 mat

MÃ SẢN PHẨM: TD-653048669730
306,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán hai mặt nano có độ nhớt cao gấp vạn lần giá đỡ xe nano cố định móc chắc chắn tường miếng dán hình vuông chống trượt Keo nano siêu mỏng trong suốt không thấm nước miếng dán hấp phụ không đánh dấu bang dinh 2 mat
Keo dán hai mặt nano có độ nhớt cao gấp vạn lần giá đỡ xe nano cố định móc chắc chắn tường miếng dán hình vuông chống trượt Keo nano siêu mỏng trong suốt không thấm nước miếng dán hấp phụ không đánh dấu bang dinh 2 mat
Keo dán hai mặt nano có độ nhớt cao gấp vạn lần giá đỡ xe nano cố định móc chắc chắn tường miếng dán hình vuông chống trượt Keo nano siêu mỏng trong suốt không thấm nước miếng dán hấp phụ không đánh dấu bang dinh 2 mat
Keo dán hai mặt nano có độ nhớt cao gấp vạn lần giá đỡ xe nano cố định móc chắc chắn tường miếng dán hình vuông chống trượt Keo nano siêu mỏng trong suốt không thấm nước miếng dán hấp phụ không đánh dấu bang dinh 2 mat
Keo dán hai mặt nano có độ nhớt cao gấp vạn lần giá đỡ xe nano cố định móc chắc chắn tường miếng dán hình vuông chống trượt Keo nano siêu mỏng trong suốt không thấm nước miếng dán hấp phụ không đánh dấu bang dinh 2 mat
Keo dán hai mặt nano có độ nhớt cao gấp vạn lần giá đỡ xe nano cố định móc chắc chắn tường miếng dán hình vuông chống trượt Keo nano siêu mỏng trong suốt không thấm nước miếng dán hấp phụ không đánh dấu bang dinh 2 mat
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mã số: Nano Round 6
Phân loại màu: đường kính 50mm dài [30 cái] đường kính 50mm dài [50 cái] đường kính 50mm dài [100 cái] rộng 6cm * dài 6cm [30 cái] rộng 6cm * dài 6cm [50 cái] rộng 6cm * dài 6cm [100 cái ]】
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Keo dán hai mặt nano có độ nhớt cao gấp vạn lần giá đỡ xe nano cố định móc chắc chắn tường miếng dán hình vuông chống trượt Keo nano siêu mỏng trong suốt không thấm nước miếng dán hấp phụ không đánh dấu bang dinh 2 mat
Keo dán hai mặt nano có độ nhớt cao gấp vạn lần giá đỡ xe nano cố định móc chắc chắn tường miếng dán hình vuông chống trượt Keo nano siêu mỏng trong suốt không thấm nước miếng dán hấp phụ không đánh dấu bang dinh 2 mat
Keo dán hai mặt nano có độ nhớt cao gấp vạn lần giá đỡ xe nano cố định móc chắc chắn tường miếng dán hình vuông chống trượt Keo nano siêu mỏng trong suốt không thấm nước miếng dán hấp phụ không đánh dấu bang dinh 2 mat
Keo dán hai mặt nano có độ nhớt cao gấp vạn lần giá đỡ xe nano cố định móc chắc chắn tường miếng dán hình vuông chống trượt Keo nano siêu mỏng trong suốt không thấm nước miếng dán hấp phụ không đánh dấu bang dinh 2 mat
Keo dán hai mặt nano có độ nhớt cao gấp vạn lần giá đỡ xe nano cố định móc chắc chắn tường miếng dán hình vuông chống trượt Keo nano siêu mỏng trong suốt không thấm nước miếng dán hấp phụ không đánh dấu bang dinh 2 mat
Keo dán hai mặt nano có độ nhớt cao gấp vạn lần giá đỡ xe nano cố định móc chắc chắn tường miếng dán hình vuông chống trượt Keo nano siêu mỏng trong suốt không thấm nước miếng dán hấp phụ không đánh dấu bang dinh 2 mat
Keo dán hai mặt nano có độ nhớt cao gấp vạn lần giá đỡ xe nano cố định móc chắc chắn tường miếng dán hình vuông chống trượt Keo nano siêu mỏng trong suốt không thấm nước miếng dán hấp phụ không đánh dấu bang dinh 2 mat

0965.68.68.11