Miếng dán chống ánh sáng mùa hè trên đường viền cổ và ngực trong suốt vô hình miếng dán chống rò rỉ áo sơ mi cổ chữ v siêu mỏng hai mặt dán váy váy dán cố định chống thấm và mồ hôi địu vai chống trượt chống rơi miếng dán liền mạch băng keo hai mặt xốp

MÃ SẢN PHẨM: TD-652810749662
219,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Miếng dán chống chói 2
Phân loại màu sắc: rộng 1cm * dài 10m * dày 0,2mm [nhãn dán chống chói] rộng 1,5 cm * dài 10m * dày 0,2 mm [nhãn dán chống chói] rộng 2cm * dài 10m * dày 0,2 mm [nhãn dán chống chói] 2,5 rộng cm * dài 10m * dày 0,2mm [nhãn dán chống chói] rộng 3 cm * dài 10m * dày 0,2 mm [nhãn dán chống chói] rộng 4 cm * dài 10m * dày 0,2 mm [nhãn dán chống chói] rộng 5 cm * dài 10m * Dày 0,2mm [miếng dán chống chói]
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Mã số: J4702
Miếng dán chống ánh sáng mùa hè trên đường viền cổ và ngực trong suốt vô hình miếng dán chống rò rỉ áo sơ mi cổ chữ v siêu mỏng hai mặt dán váy váy dán cố định chống thấm và mồ hôi địu vai chống trượt chống rơi miếng dán liền mạch băng keo hai mặt xốp
Miếng dán chống ánh sáng mùa hè trên đường viền cổ và ngực trong suốt vô hình miếng dán chống rò rỉ áo sơ mi cổ chữ v siêu mỏng hai mặt dán váy váy dán cố định chống thấm và mồ hôi địu vai chống trượt chống rơi miếng dán liền mạch băng keo hai mặt xốp
Miếng dán chống ánh sáng mùa hè trên đường viền cổ và ngực trong suốt vô hình miếng dán chống rò rỉ áo sơ mi cổ chữ v siêu mỏng hai mặt dán váy váy dán cố định chống thấm và mồ hôi địu vai chống trượt chống rơi miếng dán liền mạch băng keo hai mặt xốp
Miếng dán chống ánh sáng mùa hè trên đường viền cổ và ngực trong suốt vô hình miếng dán chống rò rỉ áo sơ mi cổ chữ v siêu mỏng hai mặt dán váy váy dán cố định chống thấm và mồ hôi địu vai chống trượt chống rơi miếng dán liền mạch băng keo hai mặt xốp
Miếng dán chống ánh sáng mùa hè trên đường viền cổ và ngực trong suốt vô hình miếng dán chống rò rỉ áo sơ mi cổ chữ v siêu mỏng hai mặt dán váy váy dán cố định chống thấm và mồ hôi địu vai chống trượt chống rơi miếng dán liền mạch băng keo hai mặt xốp
Miếng dán chống ánh sáng mùa hè trên đường viền cổ và ngực trong suốt vô hình miếng dán chống rò rỉ áo sơ mi cổ chữ v siêu mỏng hai mặt dán váy váy dán cố định chống thấm và mồ hôi địu vai chống trượt chống rơi miếng dán liền mạch băng keo hai mặt xốp
Miếng dán chống ánh sáng mùa hè trên đường viền cổ và ngực trong suốt vô hình miếng dán chống rò rỉ áo sơ mi cổ chữ v siêu mỏng hai mặt dán váy váy dán cố định chống thấm và mồ hôi địu vai chống trượt chống rơi miếng dán liền mạch băng keo hai mặt xốp
Miếng dán chống ánh sáng mùa hè trên đường viền cổ và ngực trong suốt vô hình miếng dán chống rò rỉ áo sơ mi cổ chữ v siêu mỏng hai mặt dán váy váy dán cố định chống thấm và mồ hôi địu vai chống trượt chống rơi miếng dán liền mạch băng keo hai mặt xốp
Miếng dán chống ánh sáng mùa hè trên đường viền cổ và ngực trong suốt vô hình miếng dán chống rò rỉ áo sơ mi cổ chữ v siêu mỏng hai mặt dán váy váy dán cố định chống thấm và mồ hôi địu vai chống trượt chống rơi miếng dán liền mạch băng keo hai mặt xốp

0965.68.68.11