Thiết bị chống đổ đồ đạc, tủ không đục lỗ, két sắt dựa vào tường, tủ giày ổn định, tủ sách kết nối chống lật giá băng dính 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-653437643314
219,000 đ
Phân loại màu:
Thiết bị chống đổ đồ đạc, tủ không đục lỗ, két sắt dựa vào tường, tủ giày ổn định, tủ sách kết nối chống lật giá băng dính 2 mặt
Thiết bị chống đổ đồ đạc, tủ không đục lỗ, két sắt dựa vào tường, tủ giày ổn định, tủ sách kết nối chống lật giá băng dính 2 mặt
Thiết bị chống đổ đồ đạc, tủ không đục lỗ, két sắt dựa vào tường, tủ giày ổn định, tủ sách kết nối chống lật giá băng dính 2 mặt
Thiết bị chống đổ đồ đạc, tủ không đục lỗ, két sắt dựa vào tường, tủ giày ổn định, tủ sách kết nối chống lật giá băng dính 2 mặt
Thiết bị chống đổ đồ đạc, tủ không đục lỗ, két sắt dựa vào tường, tủ giày ổn định, tủ sách kết nối chống lật giá băng dính 2 mặt
Thiết bị chống đổ đồ đạc, tủ không đục lỗ, két sắt dựa vào tường, tủ giày ổn định, tủ sách kết nối chống lật giá băng dính 2 mặt
Thiết bị chống đổ đồ đạc, tủ không đục lỗ, két sắt dựa vào tường, tủ giày ổn định, tủ sách kết nối chống lật giá băng dính 2 mặt
Thiết bị chống đổ đồ đạc, tủ không đục lỗ, két sắt dựa vào tường, tủ giày ổn định, tủ sách kết nối chống lật giá băng dính 2 mặt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Phân loại màu: đường kính tròn dài 50mm [10 chiếc] tròn đường kính 50mm dài [20 chiếc] tròn đường kính 50mm dài [30 chiếc] tròn đường kính 50mm dài [50 chiếc] vuông-rộng 6cm * dài 6cm [10 chiếc] Hình vuông-rộng 6 cm * dài 6 cm [20 miếng] Hình vuông-rộng 6 cm * dài 6 cm [30 miếng] Hình vuông-rộng 6 cm * dài 6 cm [50 miếng]
Mã số: Nano Round 2
Thiết bị chống đổ đồ đạc, tủ không đục lỗ, két sắt dựa vào tường, tủ giày ổn định, tủ sách kết nối chống lật giá băng dính 2 mặt
Thiết bị chống đổ đồ đạc, tủ không đục lỗ, két sắt dựa vào tường, tủ giày ổn định, tủ sách kết nối chống lật giá băng dính 2 mặt
Thiết bị chống đổ đồ đạc, tủ không đục lỗ, két sắt dựa vào tường, tủ giày ổn định, tủ sách kết nối chống lật giá băng dính 2 mặt
Thiết bị chống đổ đồ đạc, tủ không đục lỗ, két sắt dựa vào tường, tủ giày ổn định, tủ sách kết nối chống lật giá băng dính 2 mặt
Thiết bị chống đổ đồ đạc, tủ không đục lỗ, két sắt dựa vào tường, tủ giày ổn định, tủ sách kết nối chống lật giá băng dính 2 mặt
Thiết bị chống đổ đồ đạc, tủ không đục lỗ, két sắt dựa vào tường, tủ giày ổn định, tủ sách kết nối chống lật giá băng dính 2 mặt
Thiết bị chống đổ đồ đạc, tủ không đục lỗ, két sắt dựa vào tường, tủ giày ổn định, tủ sách kết nối chống lật giá băng dính 2 mặt

0965.68.68.11