Mạnh mẽ nano liền mạch hai mặt dán kệ bếp không cần đục lỗ móc viscose ảnh tường khung ảnh dính móc tạo tác băng dính 2 mặt xốp

MÃ SẢN PHẨM: TD-653054446627
219,000 đ
Phân loại màu:
Mạnh mẽ nano liền mạch hai mặt dán kệ bếp không cần đục lỗ móc viscose ảnh tường khung ảnh dính móc tạo tác băng dính 2 mặt xốp
Mạnh mẽ nano liền mạch hai mặt dán kệ bếp không cần đục lỗ móc viscose ảnh tường khung ảnh dính móc tạo tác băng dính 2 mặt xốp
Mạnh mẽ nano liền mạch hai mặt dán kệ bếp không cần đục lỗ móc viscose ảnh tường khung ảnh dính móc tạo tác băng dính 2 mặt xốp
Mạnh mẽ nano liền mạch hai mặt dán kệ bếp không cần đục lỗ móc viscose ảnh tường khung ảnh dính móc tạo tác băng dính 2 mặt xốp
Mạnh mẽ nano liền mạch hai mặt dán kệ bếp không cần đục lỗ móc viscose ảnh tường khung ảnh dính móc tạo tác băng dính 2 mặt xốp
Mạnh mẽ nano liền mạch hai mặt dán kệ bếp không cần đục lỗ móc viscose ảnh tường khung ảnh dính móc tạo tác băng dính 2 mặt xốp
Mạnh mẽ nano liền mạch hai mặt dán kệ bếp không cần đục lỗ móc viscose ảnh tường khung ảnh dính móc tạo tác băng dính 2 mặt xốp
Mạnh mẽ nano liền mạch hai mặt dán kệ bếp không cần đục lỗ móc viscose ảnh tường khung ảnh dính móc tạo tác băng dính 2 mặt xốp
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Phân loại màu: rộng 6cm * dài 6cm [10 cái] rộng 6cm * dài 6cm [20 cái] rộng 6cm * dài 6cm [30 cái] rộng 6cm * dài 6cm [50 cái] đường kính 50mm dài [10 cái] đường kính 50mm [ 20 miếng] đường kính dài 50mm [30 miếng] đường kính 50mm dài [50 miếng]
Chịu tải: 3kg (không bao gồm) -5kg (bao gồm)
Khoản mục: Nano tròn 3
Mạnh mẽ nano liền mạch hai mặt dán kệ bếp không cần đục lỗ móc viscose ảnh tường khung ảnh dính móc tạo tác băng dính 2 mặt xốp
Mạnh mẽ nano liền mạch hai mặt dán kệ bếp không cần đục lỗ móc viscose ảnh tường khung ảnh dính móc tạo tác băng dính 2 mặt xốp
Mạnh mẽ nano liền mạch hai mặt dán kệ bếp không cần đục lỗ móc viscose ảnh tường khung ảnh dính móc tạo tác băng dính 2 mặt xốp
Mạnh mẽ nano liền mạch hai mặt dán kệ bếp không cần đục lỗ móc viscose ảnh tường khung ảnh dính móc tạo tác băng dính 2 mặt xốp
Mạnh mẽ nano liền mạch hai mặt dán kệ bếp không cần đục lỗ móc viscose ảnh tường khung ảnh dính móc tạo tác băng dính 2 mặt xốp
Mạnh mẽ nano liền mạch hai mặt dán kệ bếp không cần đục lỗ móc viscose ảnh tường khung ảnh dính móc tạo tác băng dính 2 mặt xốp
Mạnh mẽ nano liền mạch hai mặt dán kệ bếp không cần đục lỗ móc viscose ảnh tường khung ảnh dính móc tạo tác băng dính 2 mặt xốp

0965.68.68.11