Miếng dán hai mặt trong suốt Miếng dán từ tính tủ lạnh mạnh và có độ dẻo cao Tranh treo tường Keo dán bảng đen Đồ trang trí sáng tạo trên ô tô Miếng dán từ tính Nano siêu mỏng không thấm nước không nhãn mác Hình tròn hai mặt từ tính băng dính 2 mặt siêu chắc

MÃ SẢN PHẨM: TD-654163795302
219,000 đ
Phân loại màu:
Miếng dán hai mặt trong suốt Miếng dán từ tính tủ lạnh mạnh và có độ dẻo cao Tranh treo tường Keo dán bảng đen Đồ trang trí sáng tạo trên ô tô Miếng dán từ tính Nano siêu mỏng không thấm nước không nhãn mác Hình tròn hai mặt từ tính băng dính 2 mặt siêu chắc
Miếng dán hai mặt trong suốt Miếng dán từ tính tủ lạnh mạnh và có độ dẻo cao Tranh treo tường Keo dán bảng đen Đồ trang trí sáng tạo trên ô tô Miếng dán từ tính Nano siêu mỏng không thấm nước không nhãn mác Hình tròn hai mặt từ tính băng dính 2 mặt siêu chắc
Miếng dán hai mặt trong suốt Miếng dán từ tính tủ lạnh mạnh và có độ dẻo cao Tranh treo tường Keo dán bảng đen Đồ trang trí sáng tạo trên ô tô Miếng dán từ tính Nano siêu mỏng không thấm nước không nhãn mác Hình tròn hai mặt từ tính băng dính 2 mặt siêu chắc
Miếng dán hai mặt trong suốt Miếng dán từ tính tủ lạnh mạnh và có độ dẻo cao Tranh treo tường Keo dán bảng đen Đồ trang trí sáng tạo trên ô tô Miếng dán từ tính Nano siêu mỏng không thấm nước không nhãn mác Hình tròn hai mặt từ tính băng dính 2 mặt siêu chắc
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Nano vuông
Phân loại màu: đường kính 50mm dài [10 cái] đường kính 50mm dài [20 cái] do chủ tiệm giới thiệu, đường kính 50mm dài [30 cái] đường kính 50mm dài [50 cái]
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Mã số: JJ60
Miếng dán hai mặt trong suốt Miếng dán từ tính tủ lạnh mạnh và có độ dẻo cao Tranh treo tường Keo dán bảng đen Đồ trang trí sáng tạo trên ô tô Miếng dán từ tính Nano siêu mỏng không thấm nước không nhãn mác Hình tròn hai mặt từ tính băng dính 2 mặt siêu chắc
Miếng dán hai mặt trong suốt Miếng dán từ tính tủ lạnh mạnh và có độ dẻo cao Tranh treo tường Keo dán bảng đen Đồ trang trí sáng tạo trên ô tô Miếng dán từ tính Nano siêu mỏng không thấm nước không nhãn mác Hình tròn hai mặt từ tính băng dính 2 mặt siêu chắc
Miếng dán hai mặt trong suốt Miếng dán từ tính tủ lạnh mạnh và có độ dẻo cao Tranh treo tường Keo dán bảng đen Đồ trang trí sáng tạo trên ô tô Miếng dán từ tính Nano siêu mỏng không thấm nước không nhãn mác Hình tròn hai mặt từ tính băng dính 2 mặt siêu chắc
Miếng dán hai mặt trong suốt Miếng dán từ tính tủ lạnh mạnh và có độ dẻo cao Tranh treo tường Keo dán bảng đen Đồ trang trí sáng tạo trên ô tô Miếng dán từ tính Nano siêu mỏng không thấm nước không nhãn mác Hình tròn hai mặt từ tính băng dính 2 mặt siêu chắc
Miếng dán hai mặt trong suốt Miếng dán từ tính tủ lạnh mạnh và có độ dẻo cao Tranh treo tường Keo dán bảng đen Đồ trang trí sáng tạo trên ô tô Miếng dán từ tính Nano siêu mỏng không thấm nước không nhãn mác Hình tròn hai mặt từ tính băng dính 2 mặt siêu chắc
Miếng dán hai mặt trong suốt Miếng dán từ tính tủ lạnh mạnh và có độ dẻo cao Tranh treo tường Keo dán bảng đen Đồ trang trí sáng tạo trên ô tô Miếng dán từ tính Nano siêu mỏng không thấm nước không nhãn mác Hình tròn hai mặt từ tính băng dính 2 mặt siêu chắc
Miếng dán hai mặt trong suốt Miếng dán từ tính tủ lạnh mạnh và có độ dẻo cao Tranh treo tường Keo dán bảng đen Đồ trang trí sáng tạo trên ô tô Miếng dán từ tính Nano siêu mỏng không thấm nước không nhãn mác Hình tròn hai mặt từ tính băng dính 2 mặt siêu chắc

0965.68.68.11