Công tắc miếng dán chống bụi trang trí tường chặn ổ cắm miếng dán cố định hàng cắm miếng dán tường hai mặt liền mạch miếng dán nano hai mặt liền mạch băng keo 2 mặt dán tường

MÃ SẢN PHẨM: TD-653322207792
219,000 đ
Phân loại màu:
Công tắc miếng dán chống bụi trang trí tường chặn ổ cắm miếng dán cố định hàng cắm miếng dán tường hai mặt liền mạch miếng dán nano hai mặt liền mạch băng keo 2 mặt dán tường
Công tắc miếng dán chống bụi trang trí tường chặn ổ cắm miếng dán cố định hàng cắm miếng dán tường hai mặt liền mạch miếng dán nano hai mặt liền mạch băng keo 2 mặt dán tường
Công tắc miếng dán chống bụi trang trí tường chặn ổ cắm miếng dán cố định hàng cắm miếng dán tường hai mặt liền mạch miếng dán nano hai mặt liền mạch băng keo 2 mặt dán tường
Công tắc miếng dán chống bụi trang trí tường chặn ổ cắm miếng dán cố định hàng cắm miếng dán tường hai mặt liền mạch miếng dán nano hai mặt liền mạch băng keo 2 mặt dán tường
Công tắc miếng dán chống bụi trang trí tường chặn ổ cắm miếng dán cố định hàng cắm miếng dán tường hai mặt liền mạch miếng dán nano hai mặt liền mạch băng keo 2 mặt dán tường
Công tắc miếng dán chống bụi trang trí tường chặn ổ cắm miếng dán cố định hàng cắm miếng dán tường hai mặt liền mạch miếng dán nano hai mặt liền mạch băng keo 2 mặt dán tường
Công tắc miếng dán chống bụi trang trí tường chặn ổ cắm miếng dán cố định hàng cắm miếng dán tường hai mặt liền mạch miếng dán nano hai mặt liền mạch băng keo 2 mặt dán tường
Công tắc miếng dán chống bụi trang trí tường chặn ổ cắm miếng dán cố định hàng cắm miếng dán tường hai mặt liền mạch miếng dán nano hai mặt liền mạch băng keo 2 mặt dán tường
Ghi chú

Số lượng:
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Các tỉnh và thành phố: Thâm Quyến
Phân loại màu sắc: (Hình tròn) Đường kính Dài 50mm [10 Miếng] (Hình tròn) Đường kính Dài 50mm [20 Miếng] (Hình tròn) Đường kính Dài 50mm [30 Miếng] (Hình tròn) Đường kính Dài 50 mm [50 Miếng] (Hình vuông) Rộng 6 cm * 6 cm dài [10 miếng] (hình vuông) rộng 6 cm * dài 6 cm [20 miếng] (hình vuông) rộng 6 cm * dài 6 cm [30 miếng] (hình vuông) rộng 6 cm * dài 6 cm [50 miếng]
Công tắc miếng dán chống bụi trang trí tường chặn ổ cắm miếng dán cố định hàng cắm miếng dán tường hai mặt liền mạch miếng dán nano hai mặt liền mạch băng keo 2 mặt dán tường
Công tắc miếng dán chống bụi trang trí tường chặn ổ cắm miếng dán cố định hàng cắm miếng dán tường hai mặt liền mạch miếng dán nano hai mặt liền mạch băng keo 2 mặt dán tường
Công tắc miếng dán chống bụi trang trí tường chặn ổ cắm miếng dán cố định hàng cắm miếng dán tường hai mặt liền mạch miếng dán nano hai mặt liền mạch băng keo 2 mặt dán tường
Công tắc miếng dán chống bụi trang trí tường chặn ổ cắm miếng dán cố định hàng cắm miếng dán tường hai mặt liền mạch miếng dán nano hai mặt liền mạch băng keo 2 mặt dán tường
Công tắc miếng dán chống bụi trang trí tường chặn ổ cắm miếng dán cố định hàng cắm miếng dán tường hai mặt liền mạch miếng dán nano hai mặt liền mạch băng keo 2 mặt dán tường
Công tắc miếng dán chống bụi trang trí tường chặn ổ cắm miếng dán cố định hàng cắm miếng dán tường hai mặt liền mạch miếng dán nano hai mặt liền mạch băng keo 2 mặt dán tường
Công tắc miếng dán chống bụi trang trí tường chặn ổ cắm miếng dán cố định hàng cắm miếng dán tường hai mặt liền mạch miếng dán nano hai mặt liền mạch băng keo 2 mặt dán tường

0965.68.68.11