Mi Leqi dán keo đặc biệt cho câu đối Lễ hội mùa xuân Câu đối lễ hội mùa xuân 2021 hình ảnh năm mới sáng tạo Hình ảnh năm mới Fu nhân vật dán băng keo hai mặt xé không còn lại keo dán câu đối Tết của Trung Quốc câu đối năm mới dán trong suốt liền mạch mạnh mẽ câu đối lễ hội mùa xuân tạo tác băng keo 3m 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-636237350081
195,000 đ
Phân loại màu:
Mi Leqi dán keo đặc biệt cho câu đối Lễ hội mùa xuân Câu đối lễ hội mùa xuân 2021 hình ảnh năm mới sáng tạo Hình ảnh năm mới Fu nhân vật dán băng keo hai mặt xé không còn lại keo dán câu đối Tết của Trung Quốc câu đối năm mới dán trong suốt liền mạch mạnh mẽ câu đối lễ hội mùa xuân tạo tác băng keo 3m 2 mặt
Mi Leqi dán keo đặc biệt cho câu đối Lễ hội mùa xuân Câu đối lễ hội mùa xuân 2021 hình ảnh năm mới sáng tạo Hình ảnh năm mới Fu nhân vật dán băng keo hai mặt xé không còn lại keo dán câu đối Tết của Trung Quốc câu đối năm mới dán trong suốt liền mạch mạnh mẽ câu đối lễ hội mùa xuân tạo tác băng keo 3m 2 mặt
Mi Leqi dán keo đặc biệt cho câu đối Lễ hội mùa xuân Câu đối lễ hội mùa xuân 2021 hình ảnh năm mới sáng tạo Hình ảnh năm mới Fu nhân vật dán băng keo hai mặt xé không còn lại keo dán câu đối Tết của Trung Quốc câu đối năm mới dán trong suốt liền mạch mạnh mẽ câu đối lễ hội mùa xuân tạo tác băng keo 3m 2 mặt
Mi Leqi dán keo đặc biệt cho câu đối Lễ hội mùa xuân Câu đối lễ hội mùa xuân 2021 hình ảnh năm mới sáng tạo Hình ảnh năm mới Fu nhân vật dán băng keo hai mặt xé không còn lại keo dán câu đối Tết của Trung Quốc câu đối năm mới dán trong suốt liền mạch mạnh mẽ câu đối lễ hội mùa xuân tạo tác băng keo 3m 2 mặt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Dán keo đặc biệt cho câu đối Lễ hội mùa xuân
Phân loại màu: [1 cuộn] rộng 1,8 cm * dài 5 mét [1 cuộn] rộng 1,8 cm * dài 15 mét [2 cuộn] rộng 1,8 cm * dài 15 mét [5 cuộn] rộng 1,8 cm * dài 15 mét
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Mi Leqi dán keo đặc biệt cho câu đối Lễ hội mùa xuân Câu đối lễ hội mùa xuân 2021 hình ảnh năm mới sáng tạo Hình ảnh năm mới Fu nhân vật dán băng keo hai mặt xé không còn lại keo dán câu đối Tết của Trung Quốc câu đối năm mới dán trong suốt liền mạch mạnh mẽ câu đối lễ hội mùa xuân tạo tác băng keo 3m 2 mặt
Mi Leqi dán keo đặc biệt cho câu đối Lễ hội mùa xuân Câu đối lễ hội mùa xuân 2021 hình ảnh năm mới sáng tạo Hình ảnh năm mới Fu nhân vật dán băng keo hai mặt xé không còn lại keo dán câu đối Tết của Trung Quốc câu đối năm mới dán trong suốt liền mạch mạnh mẽ câu đối lễ hội mùa xuân tạo tác băng keo 3m 2 mặt
Mi Leqi dán keo đặc biệt cho câu đối Lễ hội mùa xuân Câu đối lễ hội mùa xuân 2021 hình ảnh năm mới sáng tạo Hình ảnh năm mới Fu nhân vật dán băng keo hai mặt xé không còn lại keo dán câu đối Tết của Trung Quốc câu đối năm mới dán trong suốt liền mạch mạnh mẽ câu đối lễ hội mùa xuân tạo tác băng keo 3m 2 mặt
Mi Leqi dán keo đặc biệt cho câu đối Lễ hội mùa xuân Câu đối lễ hội mùa xuân 2021 hình ảnh năm mới sáng tạo Hình ảnh năm mới Fu nhân vật dán băng keo hai mặt xé không còn lại keo dán câu đối Tết của Trung Quốc câu đối năm mới dán trong suốt liền mạch mạnh mẽ câu đối lễ hội mùa xuân tạo tác băng keo 3m 2 mặt
Mi Leqi dán keo đặc biệt cho câu đối Lễ hội mùa xuân Câu đối lễ hội mùa xuân 2021 hình ảnh năm mới sáng tạo Hình ảnh năm mới Fu nhân vật dán băng keo hai mặt xé không còn lại keo dán câu đối Tết của Trung Quốc câu đối năm mới dán trong suốt liền mạch mạnh mẽ câu đối lễ hội mùa xuân tạo tác băng keo 3m 2 mặt
Mi Leqi dán keo đặc biệt cho câu đối Lễ hội mùa xuân Câu đối lễ hội mùa xuân 2021 hình ảnh năm mới sáng tạo Hình ảnh năm mới Fu nhân vật dán băng keo hai mặt xé không còn lại keo dán câu đối Tết của Trung Quốc câu đối năm mới dán trong suốt liền mạch mạnh mẽ câu đối lễ hội mùa xuân tạo tác băng keo 3m 2 mặt
Mi Leqi dán keo đặc biệt cho câu đối Lễ hội mùa xuân Câu đối lễ hội mùa xuân 2021 hình ảnh năm mới sáng tạo Hình ảnh năm mới Fu nhân vật dán băng keo hai mặt xé không còn lại keo dán câu đối Tết của Trung Quốc câu đối năm mới dán trong suốt liền mạch mạnh mẽ câu đối lễ hội mùa xuân tạo tác băng keo 3m 2 mặt

0965.68.68.11