Keo dán hai mặt ô tô, độ nhớt cao, xé chắc, không để lại dấu vết, cố định khung định vị ETC, băng keo nano cánh sau ô tô băng keo 2 mặt đen

MÃ SẢN PHẨM: TD-611766511540
219,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán hai mặt ô tô, độ nhớt cao, xé chắc, không để lại dấu vết, cố định khung định vị ETC, băng keo nano cánh sau ô tô băng keo 2 mặt đen
Keo dán hai mặt ô tô, độ nhớt cao, xé chắc, không để lại dấu vết, cố định khung định vị ETC, băng keo nano cánh sau ô tô băng keo 2 mặt đen
Keo dán hai mặt ô tô, độ nhớt cao, xé chắc, không để lại dấu vết, cố định khung định vị ETC, băng keo nano cánh sau ô tô băng keo 2 mặt đen
Keo dán hai mặt ô tô, độ nhớt cao, xé chắc, không để lại dấu vết, cố định khung định vị ETC, băng keo nano cánh sau ô tô băng keo 2 mặt đen
Keo dán hai mặt ô tô, độ nhớt cao, xé chắc, không để lại dấu vết, cố định khung định vị ETC, băng keo nano cánh sau ô tô băng keo 2 mặt đen
Keo dán hai mặt ô tô, độ nhớt cao, xé chắc, không để lại dấu vết, cố định khung định vị ETC, băng keo nano cánh sau ô tô băng keo 2 mặt đen
Keo dán hai mặt ô tô, độ nhớt cao, xé chắc, không để lại dấu vết, cố định khung định vị ETC, băng keo nano cánh sau ô tô băng keo 2 mặt đen
Keo dán hai mặt ô tô, độ nhớt cao, xé chắc, không để lại dấu vết, cố định khung định vị ETC, băng keo nano cánh sau ô tô băng keo 2 mặt đen
Keo dán hai mặt ô tô, độ nhớt cao, xé chắc, không để lại dấu vết, cố định khung định vị ETC, băng keo nano cánh sau ô tô băng keo 2 mặt đen
Keo dán hai mặt ô tô, độ nhớt cao, xé chắc, không để lại dấu vết, cố định khung định vị ETC, băng keo nano cánh sau ô tô băng keo 2 mặt đen
Keo dán hai mặt ô tô, độ nhớt cao, xé chắc, không để lại dấu vết, cố định khung định vị ETC, băng keo nano cánh sau ô tô băng keo 2 mặt đen
Keo dán hai mặt ô tô, độ nhớt cao, xé chắc, không để lại dấu vết, cố định khung định vị ETC, băng keo nano cánh sau ô tô băng keo 2 mặt đen
Keo dán hai mặt ô tô, độ nhớt cao, xé chắc, không để lại dấu vết, cố định khung định vị ETC, băng keo nano cánh sau ô tô băng keo 2 mặt đen
Keo dán hai mặt ô tô, độ nhớt cao, xé chắc, không để lại dấu vết, cố định khung định vị ETC, băng keo nano cánh sau ô tô băng keo 2 mặt đen
Keo dán hai mặt ô tô, độ nhớt cao, xé chắc, không để lại dấu vết, cố định khung định vị ETC, băng keo nano cánh sau ô tô băng keo 2 mặt đen
Keo dán hai mặt ô tô, độ nhớt cao, xé chắc, không để lại dấu vết, cố định khung định vị ETC, băng keo nano cánh sau ô tô băng keo 2 mặt đen
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Phim màu đỏ keo hai mặt trong suốt
Chất liệu: Acrylic
Hình dạng: tròn
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Các tỉnh và thành phố: Thâm Quyến
Quận / Hạt: Quận Bảo An
Phân loại màu: rộng 0,5 cm * dài 3 mét [5 cuộn] rộng 0,8 cm * dài 3 mét [4 cuộn] rộng 1,0 cm * dài 3 mét [4 cuộn] rộng 1,5 cm * dài 3 mét [4 cuộn] rộng 2,0 cm * Dài 3 mét [2 cuộn] rộng 3,0 cm * dài 3 mét [2 cuộn] rộng 4,0 cm * dài 3 mét [2 cuộn] rộng 5,0 cm * dài 3 mét [2 cuộn] rộng 0,5 Cm * dài 30m [phần mở rộng ] Chiều rộng 0,8cm * dài 30m [phần mở rộng] rộng 1cm * dài 30m [phần mở rộng] rộng 1,5cm * dài 30m [phần mở rộng] rộng 2cm * dài 30 mét [phần mở rộng] rộng 3 cm * dài 30 mét [phần mở rộng ] Chiều rộng 4 cm * chiều dài 30 mét [phần mở rộng] Chiều rộng 5 cm * chiều dài 30 mét [phần mở rộng]
Độ dày: 1mm
Keo dán hai mặt ô tô, độ nhớt cao, xé chắc, không để lại dấu vết, cố định khung định vị ETC, băng keo nano cánh sau ô tô băng keo 2 mặt đen
Keo dán hai mặt ô tô, độ nhớt cao, xé chắc, không để lại dấu vết, cố định khung định vị ETC, băng keo nano cánh sau ô tô băng keo 2 mặt đen
Keo dán hai mặt ô tô, độ nhớt cao, xé chắc, không để lại dấu vết, cố định khung định vị ETC, băng keo nano cánh sau ô tô băng keo 2 mặt đen
Keo dán hai mặt ô tô, độ nhớt cao, xé chắc, không để lại dấu vết, cố định khung định vị ETC, băng keo nano cánh sau ô tô băng keo 2 mặt đen
Keo dán hai mặt ô tô, độ nhớt cao, xé chắc, không để lại dấu vết, cố định khung định vị ETC, băng keo nano cánh sau ô tô băng keo 2 mặt đen
Keo dán hai mặt ô tô, độ nhớt cao, xé chắc, không để lại dấu vết, cố định khung định vị ETC, băng keo nano cánh sau ô tô băng keo 2 mặt đen
Keo dán hai mặt ô tô, độ nhớt cao, xé chắc, không để lại dấu vết, cố định khung định vị ETC, băng keo nano cánh sau ô tô băng keo 2 mặt đen
Keo dán hai mặt ô tô, độ nhớt cao, xé chắc, không để lại dấu vết, cố định khung định vị ETC, băng keo nano cánh sau ô tô băng keo 2 mặt đen

0965.68.68.11