Băng keo hai mặt gốc dầu 100U Miloqi dính chắc chắn, siêu mỏng mờ, không dấu vết, dễ xé, không có keo dư, nhiệt độ cao 120 độ, băng keo hai mặt có độ nhớt cao không đánh dấu dùng trong studio, Chiều rộng 5cm keo 2 mặt 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-586257754541
199,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mã số: Băng keo hai mặt 3G100
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu sắc: rộng 1.0CM * dài 50 mét, rộng 1.5CM * dài 50 mét, rộng 2.0CM * dài 50 mét, rộng 2.5CM * dài 50 mét, rộng 3.0CM * dài 50 mét, rộng 5.0CM * dài 50 mét
Doanh nghiệp sản xuất: chất lượng tiêu chuẩn
Thời gian bán ra thị trường: 2019-01-16
Băng keo hai mặt gốc dầu 100U Miloqi dính chắc chắn, siêu mỏng mờ, không dấu vết, dễ xé, không có keo dư, nhiệt độ cao 120 độ, băng keo hai mặt có độ nhớt cao không đánh dấu dùng trong studio, Chiều rộng 5cm keo 2 mặt 3m
Băng keo hai mặt gốc dầu 100U Miloqi dính chắc chắn, siêu mỏng mờ, không dấu vết, dễ xé, không có keo dư, nhiệt độ cao 120 độ, băng keo hai mặt có độ nhớt cao không đánh dấu dùng trong studio, Chiều rộng 5cm keo 2 mặt 3m
Băng keo hai mặt gốc dầu 100U Miloqi dính chắc chắn, siêu mỏng mờ, không dấu vết, dễ xé, không có keo dư, nhiệt độ cao 120 độ, băng keo hai mặt có độ nhớt cao không đánh dấu dùng trong studio, Chiều rộng 5cm keo 2 mặt 3m
Băng keo hai mặt gốc dầu 100U Miloqi dính chắc chắn, siêu mỏng mờ, không dấu vết, dễ xé, không có keo dư, nhiệt độ cao 120 độ, băng keo hai mặt có độ nhớt cao không đánh dấu dùng trong studio, Chiều rộng 5cm keo 2 mặt 3m
Băng keo hai mặt gốc dầu 100U Miloqi dính chắc chắn, siêu mỏng mờ, không dấu vết, dễ xé, không có keo dư, nhiệt độ cao 120 độ, băng keo hai mặt có độ nhớt cao không đánh dấu dùng trong studio, Chiều rộng 5cm keo 2 mặt 3m
Băng keo hai mặt gốc dầu 100U Miloqi dính chắc chắn, siêu mỏng mờ, không dấu vết, dễ xé, không có keo dư, nhiệt độ cao 120 độ, băng keo hai mặt có độ nhớt cao không đánh dấu dùng trong studio, Chiều rộng 5cm keo 2 mặt 3m
Băng keo hai mặt gốc dầu 100U Miloqi dính chắc chắn, siêu mỏng mờ, không dấu vết, dễ xé, không có keo dư, nhiệt độ cao 120 độ, băng keo hai mặt có độ nhớt cao không đánh dấu dùng trong studio, Chiều rộng 5cm keo 2 mặt 3m
Băng keo hai mặt gốc dầu 100U Miloqi dính chắc chắn, siêu mỏng mờ, không dấu vết, dễ xé, không có keo dư, nhiệt độ cao 120 độ, băng keo hai mặt có độ nhớt cao không đánh dấu dùng trong studio, Chiều rộng 5cm keo 2 mặt 3m
Băng keo hai mặt gốc dầu 100U Miloqi dính chắc chắn, siêu mỏng mờ, không dấu vết, dễ xé, không có keo dư, nhiệt độ cao 120 độ, băng keo hai mặt có độ nhớt cao không đánh dấu dùng trong studio, Chiều rộng 5cm keo 2 mặt 3m
Băng keo hai mặt gốc dầu 100U Miloqi dính chắc chắn, siêu mỏng mờ, không dấu vết, dễ xé, không có keo dư, nhiệt độ cao 120 độ, băng keo hai mặt có độ nhớt cao không đánh dấu dùng trong studio, Chiều rộng 5cm keo 2 mặt 3m
Băng keo hai mặt gốc dầu 100U Miloqi dính chắc chắn, siêu mỏng mờ, không dấu vết, dễ xé, không có keo dư, nhiệt độ cao 120 độ, băng keo hai mặt có độ nhớt cao không đánh dấu dùng trong studio, Chiều rộng 5cm keo 2 mặt 3m
Băng keo hai mặt gốc dầu 100U Miloqi dính chắc chắn, siêu mỏng mờ, không dấu vết, dễ xé, không có keo dư, nhiệt độ cao 120 độ, băng keo hai mặt có độ nhớt cao không đánh dấu dùng trong studio, Chiều rộng 5cm keo 2 mặt 3m
Băng keo hai mặt gốc dầu 100U Miloqi dính chắc chắn, siêu mỏng mờ, không dấu vết, dễ xé, không có keo dư, nhiệt độ cao 120 độ, băng keo hai mặt có độ nhớt cao không đánh dấu dùng trong studio, Chiều rộng 5cm keo 2 mặt 3m
Băng keo hai mặt gốc dầu 100U Miloqi dính chắc chắn, siêu mỏng mờ, không dấu vết, dễ xé, không có keo dư, nhiệt độ cao 120 độ, băng keo hai mặt có độ nhớt cao không đánh dấu dùng trong studio, Chiều rộng 5cm keo 2 mặt 3m
Băng keo hai mặt gốc dầu 100U Miloqi dính chắc chắn, siêu mỏng mờ, không dấu vết, dễ xé, không có keo dư, nhiệt độ cao 120 độ, băng keo hai mặt có độ nhớt cao không đánh dấu dùng trong studio, Chiều rộng 5cm keo 2 mặt 3m
Băng keo hai mặt gốc dầu 100U Miloqi dính chắc chắn, siêu mỏng mờ, không dấu vết, dễ xé, không có keo dư, nhiệt độ cao 120 độ, băng keo hai mặt có độ nhớt cao không đánh dấu dùng trong studio, Chiều rộng 5cm keo 2 mặt 3m
Băng keo hai mặt gốc dầu 100U Miloqi dính chắc chắn, siêu mỏng mờ, không dấu vết, dễ xé, không có keo dư, nhiệt độ cao 120 độ, băng keo hai mặt có độ nhớt cao không đánh dấu dùng trong studio, Chiều rộng 5cm keo 2 mặt 3m

0965.68.68.11