Hộp lưu trữ dải điện mạnh mẽ hai mặt bộ định tuyến dải điện miếng dán tường để bàn dán tường chất kết dính liền mạch băng dính trong 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-654798297548
261,000 đ
Phân loại màu:
Hộp lưu trữ dải điện mạnh mẽ hai mặt bộ định tuyến dải điện miếng dán tường để bàn dán tường chất kết dính liền mạch băng dính trong 2 mặt
Hộp lưu trữ dải điện mạnh mẽ hai mặt bộ định tuyến dải điện miếng dán tường để bàn dán tường chất kết dính liền mạch băng dính trong 2 mặt
Hộp lưu trữ dải điện mạnh mẽ hai mặt bộ định tuyến dải điện miếng dán tường để bàn dán tường chất kết dính liền mạch băng dính trong 2 mặt
Hộp lưu trữ dải điện mạnh mẽ hai mặt bộ định tuyến dải điện miếng dán tường để bàn dán tường chất kết dính liền mạch băng dính trong 2 mặt
Hộp lưu trữ dải điện mạnh mẽ hai mặt bộ định tuyến dải điện miếng dán tường để bàn dán tường chất kết dính liền mạch băng dính trong 2 mặt
Hộp lưu trữ dải điện mạnh mẽ hai mặt bộ định tuyến dải điện miếng dán tường để bàn dán tường chất kết dính liền mạch băng dính trong 2 mặt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Phân loại màu sắc: [Mua một tặng một] Rộng 3cm * Dài 1m * Dày 1,5mm [Mua một tặng một] Rộng 5cm * Dài 1m * Dày 1,5mm [Mua một tặng một] Rộng 3cm * Dài 3m * 1,5mm dày [mua một tặng một] rộng 5cm * dài 3m * dày 1,5mm [mua một tặng một] rộng 3cm * dài 5m [mua một tặng một] rộng 5cm * dài 5m * dày 1,5mm
Mã số: Nano Patch Board 2
Hộp lưu trữ dải điện mạnh mẽ hai mặt bộ định tuyến dải điện miếng dán tường để bàn dán tường chất kết dính liền mạch băng dính trong 2 mặt
Hộp lưu trữ dải điện mạnh mẽ hai mặt bộ định tuyến dải điện miếng dán tường để bàn dán tường chất kết dính liền mạch băng dính trong 2 mặt
Hộp lưu trữ dải điện mạnh mẽ hai mặt bộ định tuyến dải điện miếng dán tường để bàn dán tường chất kết dính liền mạch băng dính trong 2 mặt
Hộp lưu trữ dải điện mạnh mẽ hai mặt bộ định tuyến dải điện miếng dán tường để bàn dán tường chất kết dính liền mạch băng dính trong 2 mặt
Hộp lưu trữ dải điện mạnh mẽ hai mặt bộ định tuyến dải điện miếng dán tường để bàn dán tường chất kết dính liền mạch băng dính trong 2 mặt
Hộp lưu trữ dải điện mạnh mẽ hai mặt bộ định tuyến dải điện miếng dán tường để bàn dán tường chất kết dính liền mạch băng dính trong 2 mặt
Hộp lưu trữ dải điện mạnh mẽ hai mặt bộ định tuyến dải điện miếng dán tường để bàn dán tường chất kết dính liền mạch băng dính trong 2 mặt
Hộp lưu trữ dải điện mạnh mẽ hai mặt bộ định tuyến dải điện miếng dán tường để bàn dán tường chất kết dính liền mạch băng dính trong 2 mặt
Hộp lưu trữ dải điện mạnh mẽ hai mặt bộ định tuyến dải điện miếng dán tường để bàn dán tường chất kết dính liền mạch băng dính trong 2 mặt
Hộp lưu trữ dải điện mạnh mẽ hai mặt bộ định tuyến dải điện miếng dán tường để bàn dán tường chất kết dính liền mạch băng dính trong 2 mặt
Hộp lưu trữ dải điện mạnh mẽ hai mặt bộ định tuyến dải điện miếng dán tường để bàn dán tường chất kết dính liền mạch băng dính trong 2 mặt
Hộp lưu trữ dải điện mạnh mẽ hai mặt bộ định tuyến dải điện miếng dán tường để bàn dán tường chất kết dính liền mạch băng dính trong 2 mặt
Hộp lưu trữ dải điện mạnh mẽ hai mặt bộ định tuyến dải điện miếng dán tường để bàn dán tường chất kết dính liền mạch băng dính trong 2 mặt
Hộp lưu trữ dải điện mạnh mẽ hai mặt bộ định tuyến dải điện miếng dán tường để bàn dán tường chất kết dính liền mạch băng dính trong 2 mặt
Hộp lưu trữ dải điện mạnh mẽ hai mặt bộ định tuyến dải điện miếng dán tường để bàn dán tường chất kết dính liền mạch băng dính trong 2 mặt

0965.68.68.11