Keo hai mặt siêu mỏng, chắc, chịu nhiệt cao, bảng tên nhựa kim loại, hộp đèn quảng cáo, cao su xốp, bông giấy, băng dính hai mặt băng dính trong 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-646575012150
209,000 đ
Số lượng:
Nhãn hiệu: băng darit / băng Đức
Mã số: 98
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu: rộng 8mm * dài 50 mét * 2 cuộn rộng 10mm * dài 50 mét * 1 cuộn rộng 12mm * dài 50 mét * 1 cuộn rộng 15mm * dài 50 mét * 1 cuộn rộng 18mm * dài 50 mét * 1 cuộn rộng 20mm * Dài 50m * 1 cuộn rộng 25mm * dài 50m * 1 cuộn rộng 30mm * dài 50m * 1 cuộn rộng 35mm * dài 50m * 1 cuộn rộng 40mm * dài 50m * 1 cuộn rộng 45mm * dài 50m * 1 cuộn rộng 48mm * 50m dài * 1 cuộn rộng 50mm * dài 50m * 1 cuộn rộng 60mm * dài 50m * 1 cuộn rộng 80mm * dài 50m * 1 cuộn rộng 100mm * dài 50m * 1 cuộn
Doanh nghiệp sản xuất: Băng keo Đức- Ý
Keo hai mặt siêu mỏng, chắc, chịu nhiệt cao, bảng tên nhựa kim loại, hộp đèn quảng cáo, cao su xốp, bông giấy, băng dính hai mặt băng dính trong 2 mặt
Keo hai mặt siêu mỏng, chắc, chịu nhiệt cao, bảng tên nhựa kim loại, hộp đèn quảng cáo, cao su xốp, bông giấy, băng dính hai mặt băng dính trong 2 mặt
Keo hai mặt siêu mỏng, chắc, chịu nhiệt cao, bảng tên nhựa kim loại, hộp đèn quảng cáo, cao su xốp, bông giấy, băng dính hai mặt băng dính trong 2 mặt
Keo hai mặt siêu mỏng, chắc, chịu nhiệt cao, bảng tên nhựa kim loại, hộp đèn quảng cáo, cao su xốp, bông giấy, băng dính hai mặt băng dính trong 2 mặt
Keo hai mặt siêu mỏng, chắc, chịu nhiệt cao, bảng tên nhựa kim loại, hộp đèn quảng cáo, cao su xốp, bông giấy, băng dính hai mặt băng dính trong 2 mặt
Keo hai mặt siêu mỏng, chắc, chịu nhiệt cao, bảng tên nhựa kim loại, hộp đèn quảng cáo, cao su xốp, bông giấy, băng dính hai mặt băng dính trong 2 mặt
Keo hai mặt siêu mỏng, chắc, chịu nhiệt cao, bảng tên nhựa kim loại, hộp đèn quảng cáo, cao su xốp, bông giấy, băng dính hai mặt băng dính trong 2 mặt
Keo hai mặt siêu mỏng, chắc, chịu nhiệt cao, bảng tên nhựa kim loại, hộp đèn quảng cáo, cao su xốp, bông giấy, băng dính hai mặt băng dính trong 2 mặt
Keo hai mặt siêu mỏng, chắc, chịu nhiệt cao, bảng tên nhựa kim loại, hộp đèn quảng cáo, cao su xốp, bông giấy, băng dính hai mặt băng dính trong 2 mặt

0965.68.68.11