Màng PE mạnh mẽ màu đỏ bọt đen băng hai mặt trang trí tường nhà quảng cáo dán bọt biển băng hai mặt băng keo 2 mặt giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-640632944284
191,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Xiang Mengming
Chất liệu: bọt biển
Phân loại màu: rộng 20mm * 5m * 2mm dày 10mm * 5m * dày 2mm (3 cuộn) rộng 15mm * dày 5m * 2mm (2 cuộn) rộng 20mm * dày 5m * 2mm (2 cuộn) rộng 25mm * dày 5m * 2mm Rộng 30mm * rộng 5m * 2mm, rộng 35mm * 5m * 2mm, rộng 40mm * 5m * 2mm, rộng 50mm * 5m * 2mm, rộng 10mm * 5m * 3mm (3 cuộn) Rộng 15mm * 5m * 3mm (2 cuộn) Rộng 20mm * 5m * dày 3mm (2 cuộn) rộng 25mm * 5m * dày 3mm rộng 30mm * 5m * dày 3mm rộng 35mm * 5m * 3mm dày 40mm rộng * 5m * 3mm rộng 50mm * 5m * 3mm dày 60mm rộng * 5m * Dày 3mm
Màng PE mạnh mẽ màu đỏ bọt đen băng hai mặt trang trí tường nhà quảng cáo dán bọt biển băng hai mặt băng keo 2 mặt giấy
Màng PE mạnh mẽ màu đỏ bọt đen băng hai mặt trang trí tường nhà quảng cáo dán bọt biển băng hai mặt băng keo 2 mặt giấy
Màng PE mạnh mẽ màu đỏ bọt đen băng hai mặt trang trí tường nhà quảng cáo dán bọt biển băng hai mặt băng keo 2 mặt giấy
Màng PE mạnh mẽ màu đỏ bọt đen băng hai mặt trang trí tường nhà quảng cáo dán bọt biển băng hai mặt băng keo 2 mặt giấy
Màng PE mạnh mẽ màu đỏ bọt đen băng hai mặt trang trí tường nhà quảng cáo dán bọt biển băng hai mặt băng keo 2 mặt giấy
Màng PE mạnh mẽ màu đỏ bọt đen băng hai mặt trang trí tường nhà quảng cáo dán bọt biển băng hai mặt băng keo 2 mặt giấy
Màng PE mạnh mẽ màu đỏ bọt đen băng hai mặt trang trí tường nhà quảng cáo dán bọt biển băng hai mặt băng keo 2 mặt giấy
Màng PE mạnh mẽ màu đỏ bọt đen băng hai mặt trang trí tường nhà quảng cáo dán bọt biển băng hai mặt băng keo 2 mặt giấy
Màng PE mạnh mẽ màu đỏ bọt đen băng hai mặt trang trí tường nhà quảng cáo dán bọt biển băng hai mặt băng keo 2 mặt giấy
Màng PE mạnh mẽ màu đỏ bọt đen băng hai mặt trang trí tường nhà quảng cáo dán bọt biển băng hai mặt băng keo 2 mặt giấy

0965.68.68.11