3MCIP66 Dính hai mặt không thấm nước tường có độ nhớt cao mà không có dấu vết Ký tự dính sinh viên ký túc xá văn phòng tại nhà băng keo silicon 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-584020672792
224,000 đ
Số lượng:
品牌: 3M
货号: CIP66
胶带类型: 双面胶
颜色分类: 30mm直径*厚1.1mm(12片) 40mm直径*厚1.1mm(8片) 60mm*厚1.1mm直径(6片) 54.5mm*43mm*厚1.1mm(8片) 85mm*54mm*厚1.1mm(2片) 10mm*2m*厚1.1mm(1片)
生产企业: 3M
3MCIP66 Dính hai mặt không thấm nước tường có độ nhớt cao mà không có dấu vết Ký tự dính sinh viên ký túc xá văn phòng tại nhà băng keo silicon 2 mặt
3MCIP66 Dính hai mặt không thấm nước tường có độ nhớt cao mà không có dấu vết Ký tự dính sinh viên ký túc xá văn phòng tại nhà băng keo silicon 2 mặt
3MCIP66 Dính hai mặt không thấm nước tường có độ nhớt cao mà không có dấu vết Ký tự dính sinh viên ký túc xá văn phòng tại nhà băng keo silicon 2 mặt
3MCIP66 Dính hai mặt không thấm nước tường có độ nhớt cao mà không có dấu vết Ký tự dính sinh viên ký túc xá văn phòng tại nhà băng keo silicon 2 mặt
3MCIP66 Dính hai mặt không thấm nước tường có độ nhớt cao mà không có dấu vết Ký tự dính sinh viên ký túc xá văn phòng tại nhà băng keo silicon 2 mặt
3MCIP66 Dính hai mặt không thấm nước tường có độ nhớt cao mà không có dấu vết Ký tự dính sinh viên ký túc xá văn phòng tại nhà băng keo silicon 2 mặt
3MCIP66 Dính hai mặt không thấm nước tường có độ nhớt cao mà không có dấu vết Ký tự dính sinh viên ký túc xá văn phòng tại nhà băng keo silicon 2 mặt
3MCIP66 Dính hai mặt không thấm nước tường có độ nhớt cao mà không có dấu vết Ký tự dính sinh viên ký túc xá văn phòng tại nhà băng keo silicon 2 mặt
3MCIP66 Dính hai mặt không thấm nước tường có độ nhớt cao mà không có dấu vết Ký tự dính sinh viên ký túc xá văn phòng tại nhà băng keo silicon 2 mặt
3MCIP66 Dính hai mặt không thấm nước tường có độ nhớt cao mà không có dấu vết Ký tự dính sinh viên ký túc xá văn phòng tại nhà băng keo silicon 2 mặt
3MCIP66 Dính hai mặt không thấm nước tường có độ nhớt cao mà không có dấu vết Ký tự dính sinh viên ký túc xá văn phòng tại nhà băng keo silicon 2 mặt
3MCIP66 Dính hai mặt không thấm nước tường có độ nhớt cao mà không có dấu vết Ký tự dính sinh viên ký túc xá văn phòng tại nhà băng keo silicon 2 mặt
3MCIP66 Dính hai mặt không thấm nước tường có độ nhớt cao mà không có dấu vết Ký tự dính sinh viên ký túc xá văn phòng tại nhà băng keo silicon 2 mặt
3MCIP66 Dính hai mặt không thấm nước tường có độ nhớt cao mà không có dấu vết Ký tự dính sinh viên ký túc xá văn phòng tại nhà băng keo silicon 2 mặt
3MCIP66 Dính hai mặt không thấm nước tường có độ nhớt cao mà không có dấu vết Ký tự dính sinh viên ký túc xá văn phòng tại nhà băng keo silicon 2 mặt
3MCIP66 Dính hai mặt không thấm nước tường có độ nhớt cao mà không có dấu vết Ký tự dính sinh viên ký túc xá văn phòng tại nhà băng keo silicon 2 mặt

0965.68.68.11