Băng dính bông hai mặt hai mặt Happy thống nhất bền chắc cố định văn phòng phẩm hướng dẫn sử dụng học sinh tự làm dễ dàng xé không để lại keo siêu mỏng trong suốt không để lại vết băng keo hai mặt xốp

MÃ SẢN PHẨM: TD-607534827623
213,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính bông hai mặt hai mặt Happy thống nhất bền chắc cố định văn phòng phẩm hướng dẫn sử dụng học sinh tự làm dễ dàng xé không để lại keo siêu mỏng trong suốt không để lại vết băng keo hai mặt xốp
Băng dính bông hai mặt hai mặt Happy thống nhất bền chắc cố định văn phòng phẩm hướng dẫn sử dụng học sinh tự làm dễ dàng xé không để lại keo siêu mỏng trong suốt không để lại vết băng keo hai mặt xốp
Băng dính bông hai mặt hai mặt Happy thống nhất bền chắc cố định văn phòng phẩm hướng dẫn sử dụng học sinh tự làm dễ dàng xé không để lại keo siêu mỏng trong suốt không để lại vết băng keo hai mặt xốp
Băng dính bông hai mặt hai mặt Happy thống nhất bền chắc cố định văn phòng phẩm hướng dẫn sử dụng học sinh tự làm dễ dàng xé không để lại keo siêu mỏng trong suốt không để lại vết băng keo hai mặt xốp
Băng dính bông hai mặt hai mặt Happy thống nhất bền chắc cố định văn phòng phẩm hướng dẫn sử dụng học sinh tự làm dễ dàng xé không để lại keo siêu mỏng trong suốt không để lại vết băng keo hai mặt xốp
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Happy Unity
Mã số: 0815
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu: [Giá 16 cuộn] Rộng 0,9cm * Dài 10y / cuộn [Giá 12 cuộn] Rộng 1,2cm * Dài 10y / cuộn [Giá 8 cuộn] Rộng 1,8cm * Dài 10y / cuộn [Giá 6 cuộn] 2,4 mỗi cuộn rộng cm * dài 10y [giá 4 cuộn] rộng 3,6 cm * dài 10y mỗi cuộn [1y * 0,914 mét, các thông số kỹ thuật khác được tùy chỉnh, liên hệ với dịch vụ khách hàng]
Doanh nghiệp sản xuất: Công ty TNHH vật tư bao bì hợp nhất.
Thời gian đưa ra thị trường: 2019-08-01
Băng dính bông hai mặt hai mặt Happy thống nhất bền chắc cố định văn phòng phẩm hướng dẫn sử dụng học sinh tự làm dễ dàng xé không để lại keo siêu mỏng trong suốt không để lại vết băng keo hai mặt xốp
Băng dính bông hai mặt hai mặt Happy thống nhất bền chắc cố định văn phòng phẩm hướng dẫn sử dụng học sinh tự làm dễ dàng xé không để lại keo siêu mỏng trong suốt không để lại vết băng keo hai mặt xốp
Băng dính bông hai mặt hai mặt Happy thống nhất bền chắc cố định văn phòng phẩm hướng dẫn sử dụng học sinh tự làm dễ dàng xé không để lại keo siêu mỏng trong suốt không để lại vết băng keo hai mặt xốp
Băng dính bông hai mặt hai mặt Happy thống nhất bền chắc cố định văn phòng phẩm hướng dẫn sử dụng học sinh tự làm dễ dàng xé không để lại keo siêu mỏng trong suốt không để lại vết băng keo hai mặt xốp
Băng dính bông hai mặt hai mặt Happy thống nhất bền chắc cố định văn phòng phẩm hướng dẫn sử dụng học sinh tự làm dễ dàng xé không để lại keo siêu mỏng trong suốt không để lại vết băng keo hai mặt xốp
Băng dính bông hai mặt hai mặt Happy thống nhất bền chắc cố định văn phòng phẩm hướng dẫn sử dụng học sinh tự làm dễ dàng xé không để lại keo siêu mỏng trong suốt không để lại vết băng keo hai mặt xốp
Băng dính bông hai mặt hai mặt Happy thống nhất bền chắc cố định văn phòng phẩm hướng dẫn sử dụng học sinh tự làm dễ dàng xé không để lại keo siêu mỏng trong suốt không để lại vết băng keo hai mặt xốp
Băng dính bông hai mặt hai mặt Happy thống nhất bền chắc cố định văn phòng phẩm hướng dẫn sử dụng học sinh tự làm dễ dàng xé không để lại keo siêu mỏng trong suốt không để lại vết băng keo hai mặt xốp
Băng dính bông hai mặt hai mặt Happy thống nhất bền chắc cố định văn phòng phẩm hướng dẫn sử dụng học sinh tự làm dễ dàng xé không để lại keo siêu mỏng trong suốt không để lại vết băng keo hai mặt xốp
Băng dính bông hai mặt hai mặt Happy thống nhất bền chắc cố định văn phòng phẩm hướng dẫn sử dụng học sinh tự làm dễ dàng xé không để lại keo siêu mỏng trong suốt không để lại vết băng keo hai mặt xốp
Băng dính bông hai mặt hai mặt Happy thống nhất bền chắc cố định văn phòng phẩm hướng dẫn sử dụng học sinh tự làm dễ dàng xé không để lại keo siêu mỏng trong suốt không để lại vết băng keo hai mặt xốp
Băng dính bông hai mặt hai mặt Happy thống nhất bền chắc cố định văn phòng phẩm hướng dẫn sử dụng học sinh tự làm dễ dàng xé không để lại keo siêu mỏng trong suốt không để lại vết băng keo hai mặt xốp
Băng dính bông hai mặt hai mặt Happy thống nhất bền chắc cố định văn phòng phẩm hướng dẫn sử dụng học sinh tự làm dễ dàng xé không để lại keo siêu mỏng trong suốt không để lại vết băng keo hai mặt xốp
Băng dính bông hai mặt hai mặt Happy thống nhất bền chắc cố định văn phòng phẩm hướng dẫn sử dụng học sinh tự làm dễ dàng xé không để lại keo siêu mỏng trong suốt không để lại vết băng keo hai mặt xốp
Băng dính bông hai mặt hai mặt Happy thống nhất bền chắc cố định văn phòng phẩm hướng dẫn sử dụng học sinh tự làm dễ dàng xé không để lại keo siêu mỏng trong suốt không để lại vết băng keo hai mặt xốp

0965.68.68.11