Băng keo dán mặt nạ thống nhất hạnh phúc có thể viết mà không để lại cặn và dễ dàng xé bằng tay bang dinh giay

MÃ SẢN PHẨM: TD-609303939618
219,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Happy Unity
Mã số: 0828
Loại băng: băng công nghiệp
Phân loại màu sắc: chiều rộng 5MM [30 cuộn] chiều dài của mỗi cuộn rộng 20 mét và chiều dài 8MM [20 cuộn] của mỗi cuộn rộng 20 mét và chiều dài 10MM [15 cuộn] của mỗi cuộn rộng 20 mét và 15MM [10 cuộn ] chiều dài của mỗi cuộn là 20 mét Chiều rộng mét 18MM [9 cuộn] chiều dài của mỗi cuộn là rộng 20 mét và 20MM [8 cuộn] chiều dài của mỗi cuộn là 20 mét và chiều dài 25MM [6 cuộn] của mỗi cuộn là 20 mét rộng và chiều dài 30MM [5 cuộn] của mỗi cuộn là 20 mét chiều rộng 40MM [4 cuộn] chiều dài của mỗi cuộn là rộng 20 mét và chiều dài 50MM [3 cuộn] của mỗi cuộn là rộng 20 mét và chiều dài 60MM [2 cuộn] của mỗi cuộn dài 20 mét và 1,5 cm * 20 mét mỗi cuộn (giá 13 cuộn cho cả cuộn) Cuộn 2,0 cm * 20 mét (giá cho cả cuộn 10 cuộn) 2,4 cm * 20 mét mỗi cuộn (giá cho cả cuộn 9 cuộn) 3,6cm * 20 mét mỗi cuộn (giá trọn bộ 6 cuộn)
Doanh nghiệp sản xuất: Công ty TNHH vật tư bao bì hợp nhất.
Thời gian đưa ra thị trường: 2019-08-01
Băng keo dán mặt nạ thống nhất hạnh phúc có thể viết mà không để lại cặn và dễ dàng xé bằng tay bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ thống nhất hạnh phúc có thể viết mà không để lại cặn và dễ dàng xé bằng tay bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ thống nhất hạnh phúc có thể viết mà không để lại cặn và dễ dàng xé bằng tay bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ thống nhất hạnh phúc có thể viết mà không để lại cặn và dễ dàng xé bằng tay bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ thống nhất hạnh phúc có thể viết mà không để lại cặn và dễ dàng xé bằng tay bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ thống nhất hạnh phúc có thể viết mà không để lại cặn và dễ dàng xé bằng tay bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ thống nhất hạnh phúc có thể viết mà không để lại cặn và dễ dàng xé bằng tay bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ thống nhất hạnh phúc có thể viết mà không để lại cặn và dễ dàng xé bằng tay bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ thống nhất hạnh phúc có thể viết mà không để lại cặn và dễ dàng xé bằng tay bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ thống nhất hạnh phúc có thể viết mà không để lại cặn và dễ dàng xé bằng tay bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ thống nhất hạnh phúc có thể viết mà không để lại cặn và dễ dàng xé bằng tay bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ thống nhất hạnh phúc có thể viết mà không để lại cặn và dễ dàng xé bằng tay bang dinh giay

0965.68.68.11