Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-627576368783
195,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Owen
Khoản mục: YY-Băng keo hai mặt bằng da màu vàng và trắng
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu sắc: Sợi hai mặt da vàng 0,22mm: rộng 10 mm * dài 20 mét Sợi hai mặt da vàng 0,22mm: rộng 12 mm * dài 20 mét Sợi hai mặt da vàng 0,22mm: rộng 15 mm * 20 mét dài 0,22mm Sợi hai mặt màu vàng: rộng 18mm * dài 20m dài 0,22mm Sợi hai mặt màu vàng: rộng 20mm * dài 20m dài 0,22mm Sợi hai mặt màu vàng: rộng 25mm * dài 20m 0,22mm Sợi hai mặt màu vàng Kích thước xám đậm : Rộng 30mm * dài 20m Sợi hai mặt da vàng 0,22mm: Rộng 40mm * 20m dài 0,22mm Sợi hai mặt da vàng: Rộng 45mm * 20m dài 0,22mm Sợi hai mặt da vàng: Chiều rộng 50 Mm * dài 20 mét Sợi hai mặt da vàng 0,22mm: Rộng 60 mm * dài 20 mét Sợi hai mặt da vàng 0,22mm: Rộng 100 mm * Dài 20 mét Sợi hai mặt da trắng 0,2mm: Rộng 10 mm * 20 mét Dài 0,2mm sợi hai mặt da trắng: rộng 12 mm * dài 20 mét dài 0,2 mm sợi hai mặt da trắng: rộng 15 mm * dài 20 mét sợi hai mặt da trắng 0,2 mm: rộng 18 mm * dài 20 mét da trắng 0,2 mm Sợi hai mặt: rộng 20 mm * dài 20 mét, dài 0,2 mm bằng da trắng Sợi hai mặt: rộng 25 mm * dài 20 mét, sợi hai mặt bằng da trắng 0,2 mm: rộng 30 mm * dài 20 mét bằng da trắng 0,2 mm- sợi mặt: Chiều rộng 40 mm * dài 20 mét Sợi hai mặt da trắng 0,2 mm: rộng 45 mm * dài 20 mét Sợi hai mặt da trắng 0,2 mm: rộng 50 mm * dài 20 mét Sợi hai mặt da trắng 0,2 mm : Rộng 60 mm * 20 mét dài 0,2 mm sợi da trắng hai mặt: rộng 100 mm * dài 20m
Nhà sản xuất: Shenzhen Yongyu Adhesive Products Technology Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2020-09-28
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt
Băng dính sợi hai mặt siêu dính dùng để cố định xốp phẳng EPDM xốp dán hai mặt sợi thủy tinh tự dính dùng cho hộp điện, đường nối cửa tủ điện, dải cao su, keo hai mặt băng dán 2 mặt

0965.68.68.11