Băng dính vải hai mặt mạnh mẽ bố trí phòng cưới bong bóng áp phích khung ảnh bức tranh tường cố định sàn da ghế ô tô đường may cố định băng keo mở rộng không thấm nước chống mài mòn mà không để lại vết băng dính 2 mặt chịu nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-634151842790
340,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Khoản mục: Băng keo hai mặt giấy vàng và trắng
Phân loại màu: rộng 1,0cm * dài 20m Giấy vàng [10 cuộn] rộng 1,5cm * dài 20m Giấy vàng [7 cuộn] rộng 1,8cm * Giấy vàng dài 20m [6 cuộn] Rộng 2,0cm * dài 20m Giấy vàng [5 cuộn ] Rộng 2,5cm * dài 20m giấy vàng [4 cuộn] rộng 3cm * dài 20m giấy vàng [4 cuộn] rộng 3,5cm * dài 20m giấy vàng [3 cuộn] rộng 4cm * dài 20m Giấy vàng [3 cuộn] rộng 5cm * Giấy vàng dài 20m [2 cuộn] rộng 6cm * dài 20m giấy vàng [2 cuộn] rộng 8cm * dài 20m giấy vàng [2 cuộn] rộng 10cm * dài 20m giấy vàng [1 cuộn] rộng 1.0cm * dài 20m giấy trắng [ 10 cuộn] rộng 1,5cm * dài 20m giấy trắng [7 cuộn] rộng 1,8cm * dài 20m giấy trắng [6 cuộn] rộng 2,0cm * dài 20m giấy trắng [5 cuộn] rộng 2,5cm * dài 20m giấy trắng [4 cuộn ] Rộng 3cm * dài 20m giấy trắng [4 cuộn] rộng 3,5cm * dài 20m giấy trắng [3 cuộn] rộng 4cm * dài 20m giấy trắng [3 cuộn] rộng 5cm * dài 20m giấy trắng [2 cuộn] rộng 6cm * 20m giấy trắng dài [2 cuộn] rộng 8cm * dài 20m giấy trắng [2 cuộn] rộng 10cm * dài 20m giấy trắng [1 cuộn]
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Băng dính vải hai mặt mạnh mẽ bố trí phòng cưới bong bóng áp phích khung ảnh bức tranh tường cố định sàn da ghế ô tô đường may cố định băng keo mở rộng không thấm nước chống mài mòn mà không để lại vết băng dính 2 mặt chịu nước
Băng dính vải hai mặt mạnh mẽ bố trí phòng cưới bong bóng áp phích khung ảnh bức tranh tường cố định sàn da ghế ô tô đường may cố định băng keo mở rộng không thấm nước chống mài mòn mà không để lại vết băng dính 2 mặt chịu nước
Băng dính vải hai mặt mạnh mẽ bố trí phòng cưới bong bóng áp phích khung ảnh bức tranh tường cố định sàn da ghế ô tô đường may cố định băng keo mở rộng không thấm nước chống mài mòn mà không để lại vết băng dính 2 mặt chịu nước
Băng dính vải hai mặt mạnh mẽ bố trí phòng cưới bong bóng áp phích khung ảnh bức tranh tường cố định sàn da ghế ô tô đường may cố định băng keo mở rộng không thấm nước chống mài mòn mà không để lại vết băng dính 2 mặt chịu nước
Băng dính vải hai mặt mạnh mẽ bố trí phòng cưới bong bóng áp phích khung ảnh bức tranh tường cố định sàn da ghế ô tô đường may cố định băng keo mở rộng không thấm nước chống mài mòn mà không để lại vết băng dính 2 mặt chịu nước
Băng dính vải hai mặt mạnh mẽ bố trí phòng cưới bong bóng áp phích khung ảnh bức tranh tường cố định sàn da ghế ô tô đường may cố định băng keo mở rộng không thấm nước chống mài mòn mà không để lại vết băng dính 2 mặt chịu nước
Băng dính vải hai mặt mạnh mẽ bố trí phòng cưới bong bóng áp phích khung ảnh bức tranh tường cố định sàn da ghế ô tô đường may cố định băng keo mở rộng không thấm nước chống mài mòn mà không để lại vết băng dính 2 mặt chịu nước

0965.68.68.11