Băng giấy có vẻ đẹp Bán buôn toàn bộ hộp làm đẹp giấy đẹp giấy đẹp Giấy nghệ thuật trang trí đặc biệt sơn và sơn giấy che chắn giấy băng dính 2 mặt loại dày

MÃ SẢN PHẨM: TD-675135875961
431,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Huigu
Số mặt hàng: 001
Loại băng: Băng
Phân loại màu: rộng 0,8cm * 50 mét [60 tập] rộng 0,8cm * 50 mét [144 tập] rộng 1,0cm * 50 mét [45 tập] rộng 1,0cm * 50 mét [108 tập] rộng 1,2cm * 50 mét [ 40 cuộn] rộng 1,2 cm * 50 mét [96 cuộn] rộng 1,5 cm * 50 mét [30 cuộn] rộng 1,5 cm * 50 mét [72 cuộn] rộng 1,8 cm * 50 mét [25 cuộn] rộng 1,8 cm * 50 mét [ 60 cuộn] Rộng 2,0cm * 50 mét [20 cuộn] rộng 2,0cm * 50 mét [48 cuộn] 2,4cm * 50 mét [20 cuộn] 2,4cm * 50 mét [48 cuộn] 3,0cm * 50 mét [ 15 tập] Rộng 3,0cm * 50 mét [36 tập] Rộng 3,6cm * 50 mét [10 tập] Rộng 3,6cm * 50 mét [24 tập] Rộng 4,5cm * 50 mét [10 tập] Rộng 4,5cm * 50 mét [ 24 cuộn] rộng 6,0 cm * 20 mét [40 cuộn] rộng 7,0 cm * 20 mét [32 cuộn] rộng 0,5 cm * 20 mét [400 cuộn]
Băng giấy có vẻ đẹp Bán buôn toàn bộ hộp làm đẹp giấy đẹp giấy đẹp Giấy nghệ thuật trang trí đặc biệt sơn và sơn giấy che chắn giấy băng dính 2 mặt loại dày
Băng giấy có vẻ đẹp Bán buôn toàn bộ hộp làm đẹp giấy đẹp giấy đẹp Giấy nghệ thuật trang trí đặc biệt sơn và sơn giấy che chắn giấy băng dính 2 mặt loại dày
Băng giấy có vẻ đẹp Bán buôn toàn bộ hộp làm đẹp giấy đẹp giấy đẹp Giấy nghệ thuật trang trí đặc biệt sơn và sơn giấy che chắn giấy băng dính 2 mặt loại dày
Băng giấy có vẻ đẹp Bán buôn toàn bộ hộp làm đẹp giấy đẹp giấy đẹp Giấy nghệ thuật trang trí đặc biệt sơn và sơn giấy che chắn giấy băng dính 2 mặt loại dày
Băng giấy có vẻ đẹp Bán buôn toàn bộ hộp làm đẹp giấy đẹp giấy đẹp Giấy nghệ thuật trang trí đặc biệt sơn và sơn giấy che chắn giấy băng dính 2 mặt loại dày
Băng giấy có vẻ đẹp Bán buôn toàn bộ hộp làm đẹp giấy đẹp giấy đẹp Giấy nghệ thuật trang trí đặc biệt sơn và sơn giấy che chắn giấy băng dính 2 mặt loại dày
Băng giấy có vẻ đẹp Bán buôn toàn bộ hộp làm đẹp giấy đẹp giấy đẹp Giấy nghệ thuật trang trí đặc biệt sơn và sơn giấy che chắn giấy băng dính 2 mặt loại dày
Băng giấy có vẻ đẹp Bán buôn toàn bộ hộp làm đẹp giấy đẹp giấy đẹp Giấy nghệ thuật trang trí đặc biệt sơn và sơn giấy che chắn giấy băng dính 2 mặt loại dày
Băng giấy có vẻ đẹp Bán buôn toàn bộ hộp làm đẹp giấy đẹp giấy đẹp Giấy nghệ thuật trang trí đặc biệt sơn và sơn giấy che chắn giấy băng dính 2 mặt loại dày
Băng giấy có vẻ đẹp Bán buôn toàn bộ hộp làm đẹp giấy đẹp giấy đẹp Giấy nghệ thuật trang trí đặc biệt sơn và sơn giấy che chắn giấy băng dính 2 mặt loại dày
Băng giấy có vẻ đẹp Bán buôn toàn bộ hộp làm đẹp giấy đẹp giấy đẹp Giấy nghệ thuật trang trí đặc biệt sơn và sơn giấy che chắn giấy băng dính 2 mặt loại dày

0965.68.68.11