Băng giấy kraft Guoqiang có độ dẻo cao giấy khung ảnh mạnh mẽ tự dính bằng tay xé băng giấy kraft không có trâu cuộn băng dài 50 mét băng dính giấy 1cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-600895794296
282,000 đ
Phân loại màu:
Băng giấy kraft Guoqiang có độ dẻo cao giấy khung ảnh mạnh mẽ tự dính bằng tay xé băng giấy kraft không có trâu cuộn băng dài 50 mét băng dính giấy 1cm
Băng giấy kraft Guoqiang có độ dẻo cao giấy khung ảnh mạnh mẽ tự dính bằng tay xé băng giấy kraft không có trâu cuộn băng dài 50 mét băng dính giấy 1cm
Băng giấy kraft Guoqiang có độ dẻo cao giấy khung ảnh mạnh mẽ tự dính bằng tay xé băng giấy kraft không có trâu cuộn băng dài 50 mét băng dính giấy 1cm
Băng giấy kraft Guoqiang có độ dẻo cao giấy khung ảnh mạnh mẽ tự dính bằng tay xé băng giấy kraft không có trâu cuộn băng dài 50 mét băng dính giấy 1cm
Băng giấy kraft Guoqiang có độ dẻo cao giấy khung ảnh mạnh mẽ tự dính bằng tay xé băng giấy kraft không có trâu cuộn băng dài 50 mét băng dính giấy 1cm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Guoqiang
Mã số: 201913
Loại băng: băng đóng gói
Phân loại màu: rộng 4,5cm * cuộn lớn độ nhớt cao 50 mét (3 cuộn tổng 150 mét) rộng 2,4 cm * cuộn lớn độ nhớt cao 50 mét (12 cuộn tổng 600 mét) rộng 3,6 cm * cuộn lớn độ nhớt cao 50 mét (8 cuộn Tổng 400 mét) rộng 4,5 cm * cuộn lớn độ nhớt cao 50 mét (tổng cộng 6 cuộn 300 mét) rộng 6,0 cm * cuộn lớn 50 mét độ nhớt cao (5 cuộn tổng 250 mét) [Full box] rộng 2,4 cm * cuộn lớn 50 mét Độ nhớt cao (96 cuộn tổng 4800 mét) [Full box] rộng 3,6 cm * cuộn lớn 50 mét độ nhớt cao (tổng cộng 64 cuộn 3200 mét) [Full box] rộng 4,5 cm * cuộn lớn độ nhớt cao 50 mét (48 cuộn tổng 2400 mét ) [Full box] rộng 6,0 cm * cuộn lớn độ nhớt cao 50 mét (40 cuộn tổng cộng 2000 mét)
Doanh nghiệp sản xuất: Dongguan Guoqiang Tape Technology Co., Ltd.
Băng giấy kraft Guoqiang có độ dẻo cao giấy khung ảnh mạnh mẽ tự dính bằng tay xé băng giấy kraft không có trâu cuộn băng dài 50 mét băng dính giấy 1cm
Băng giấy kraft Guoqiang có độ dẻo cao giấy khung ảnh mạnh mẽ tự dính bằng tay xé băng giấy kraft không có trâu cuộn băng dài 50 mét băng dính giấy 1cm
Băng giấy kraft Guoqiang có độ dẻo cao giấy khung ảnh mạnh mẽ tự dính bằng tay xé băng giấy kraft không có trâu cuộn băng dài 50 mét băng dính giấy 1cm
Băng giấy kraft Guoqiang có độ dẻo cao giấy khung ảnh mạnh mẽ tự dính bằng tay xé băng giấy kraft không có trâu cuộn băng dài 50 mét băng dính giấy 1cm
Băng giấy kraft Guoqiang có độ dẻo cao giấy khung ảnh mạnh mẽ tự dính bằng tay xé băng giấy kraft không có trâu cuộn băng dài 50 mét băng dính giấy 1cm
Băng giấy kraft Guoqiang có độ dẻo cao giấy khung ảnh mạnh mẽ tự dính bằng tay xé băng giấy kraft không có trâu cuộn băng dài 50 mét băng dính giấy 1cm
Băng giấy kraft Guoqiang có độ dẻo cao giấy khung ảnh mạnh mẽ tự dính bằng tay xé băng giấy kraft không có trâu cuộn băng dài 50 mét băng dính giấy 1cm

0965.68.68.11