Băng keo nguyên hộp bán buôn băng keo giấy có thể ghi không có dư lượng băng keo giấy 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-610357832141
632,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Ben Yida
Mã số: Giấy kết cấu 790a
Loại băng: băng
Phân loại màu: chiều rộng 10mm, chiều dài 50 mét (80 cuộn), chiều rộng màu 12mm, chiều dài 50 mét (64 cuộn), chiều rộng 15mm, chiều dài 50 mét (52 cuộn), chiều rộng 18mm, chiều dài 50 mét (44 cuộn), chiều rộng 20mm , chiều dài 50 mét (40 cuộn), chiều rộng 25mm chiều dài 50 mét (32 cuộn) chiều rộng 30mm chiều dài 50 mét (28 cuộn) chiều rộng 35mm chiều dài 50 mét (20 cuộn) chiều rộng 40mm chiều dài 50 mét (20 cuộn) chiều rộng 45mm chiều dài 50 mét (16 cuộn) chiều rộng 50mm chiều dài 50 mét (16 cuộn) rộng 60mm và dài 50 mét (12 cuộn) rộng 100mm và dài 50 mét (8 cuộn) rộng 200mm và dài 50 mét (4 cuộn) rộng 10mm và dài 20 mét [ 80 cuộn / thùng] Rộng 12mm và dài 20 mét [80 Cuộn / Hộp] Rộng 15mm và Dài 20m [60 Cuộn / Hộp] Rộng 18mm và Dài 20m [44 Cuộn / Hộp] Rộng 20mm và Dài 20m [40 Cuộn / Hộp] Chiều rộng 30mm và chiều dài 20m [30 cuộn / hộp] rộng 35mm và dài 20 mét [20 cuộn / hộp]
Doanh nghiệp sản xuất: Ben Yida
Băng keo nguyên hộp bán buôn băng keo giấy có thể ghi không có dư lượng băng keo giấy 2 mặt
Băng keo nguyên hộp bán buôn băng keo giấy có thể ghi không có dư lượng băng keo giấy 2 mặt
Băng keo nguyên hộp bán buôn băng keo giấy có thể ghi không có dư lượng băng keo giấy 2 mặt
Băng keo nguyên hộp bán buôn băng keo giấy có thể ghi không có dư lượng băng keo giấy 2 mặt
Băng keo nguyên hộp bán buôn băng keo giấy có thể ghi không có dư lượng băng keo giấy 2 mặt
Băng keo nguyên hộp bán buôn băng keo giấy có thể ghi không có dư lượng băng keo giấy 2 mặt
Băng keo nguyên hộp bán buôn băng keo giấy có thể ghi không có dư lượng băng keo giấy 2 mặt
Băng keo nguyên hộp bán buôn băng keo giấy có thể ghi không có dư lượng băng keo giấy 2 mặt
Băng keo nguyên hộp bán buôn băng keo giấy có thể ghi không có dư lượng băng keo giấy 2 mặt
Băng keo nguyên hộp bán buôn băng keo giấy có thể ghi không có dư lượng băng keo giấy 2 mặt
Băng keo nguyên hộp bán buôn băng keo giấy có thể ghi không có dư lượng băng keo giấy 2 mặt
Băng keo nguyên hộp bán buôn băng keo giấy có thể ghi không có dư lượng băng keo giấy 2 mặt
Băng keo nguyên hộp bán buôn băng keo giấy có thể ghi không có dư lượng băng keo giấy 2 mặt
Băng keo nguyên hộp bán buôn băng keo giấy có thể ghi không có dư lượng băng keo giấy 2 mặt
Băng keo nguyên hộp bán buôn băng keo giấy có thể ghi không có dư lượng băng keo giấy 2 mặt
Băng keo nguyên hộp bán buôn băng keo giấy có thể ghi không có dư lượng băng keo giấy 2 mặt
Băng keo nguyên hộp bán buôn băng keo giấy có thể ghi không có dư lượng băng keo giấy 2 mặt
Băng keo nguyên hộp bán buôn băng keo giấy có thể ghi không có dư lượng băng keo giấy 2 mặt

0965.68.68.11