Băng giấy nghệ thuật làm đẹp Sinh viên màu nước đặc biệt được sơn không có giấy làm đẹp giấy Băng giấy không có dấu vết dán tường nhăn băng keo giấy 5f

MÃ SẢN PHẨM: TD-634281410355
206,000 đ
Số lượng:
品牌: 铭灿
货号: 105
胶带类型: 胶带
颜色分类: 宽12mm【5卷】每卷长15m 宽12mm【10卷】每卷长15m 宽12mm【25卷】每卷长15m 宽12mm【50卷】每卷长15m 宽18mm【5卷】每卷长15m 宽18mm【10卷】每卷长15m 宽18mm【25卷】每卷长15m 宽18mm【50卷】每卷长15m 宽24mm【5卷】每卷长15m 宽24mm【10卷】每卷长15m 宽24mm【25卷】每卷长15m 宽24mm【50卷】每卷长15m 宽36mm【5卷】每卷长15m 宽36mm【10卷】每卷长15m 宽36mm【25卷】每卷长15m 宽36mm【50卷】每卷长15m
Băng giấy nghệ thuật làm đẹp Sinh viên màu nước đặc biệt được sơn không có giấy làm đẹp giấy Băng giấy không có dấu vết dán tường nhăn băng keo giấy 5f
Băng giấy nghệ thuật làm đẹp Sinh viên màu nước đặc biệt được sơn không có giấy làm đẹp giấy Băng giấy không có dấu vết dán tường nhăn băng keo giấy 5f
Băng giấy nghệ thuật làm đẹp Sinh viên màu nước đặc biệt được sơn không có giấy làm đẹp giấy Băng giấy không có dấu vết dán tường nhăn băng keo giấy 5f
Băng giấy nghệ thuật làm đẹp Sinh viên màu nước đặc biệt được sơn không có giấy làm đẹp giấy Băng giấy không có dấu vết dán tường nhăn băng keo giấy 5f

0965.68.68.11