[Bán buôn chi phí thấp] FCL quần áo giấy băng trang trí sơn phủ giấy làm đẹp bên ngoài màu tường giấy băng keo giấy dán tranh

MÃ SẢN PHẨM: TD-570783360266
668,000 đ
Số lượng:
品牌: 盈辉
货号: 251
胶带类型: 胶带
颜色分类: 白色2cm*长50m【40卷/箱】 白色1.5cm*长50m【52卷/箱】 白色1.8cm*长50m【44卷/箱】 白色2.5cm*长50m【32卷/箱】 白色3cm*长50m【28卷/箱】 白色4cm*长50m【20卷/箱】 白色5cm*长50m【16卷/箱】 白色10cm*长50m【8卷/箱】 白色1cm*长50m【80卷/箱】 白色0.8cm*长50m【100卷/箱】 黄色2cm*长50m【40卷/箱】 黄色1.5cm*长50m【52卷/箱】 黄色1cm*长50m【80卷/箱】 黄色0.8cm*长50m【100卷/箱】 黄色3cm*长50m【28卷/箱】 黄色5cm*长50m【16卷/箱】 白色2cm*长20m【104卷/箱】 白色3cm*长20m【72卷/箱】 白色1.5cm*长20m【144卷/箱】 白色5cm*长20m【40卷/箱】 黄色1.5cm*长20m【144卷/箱】 黄色2cm*长20m【104卷/箱】 黄色3cm*长20m【72卷/箱】 其他宽度拍下备注或者联系客服
颜色: 白色
宽度: 1-2-3-4-5cm
长度: 20m.50m
耐温: 白色常温,黄色70℃
[Bán buôn chi phí thấp] FCL quần áo giấy băng trang trí sơn phủ giấy làm đẹp bên ngoài màu tường giấy băng keo giấy dán tranh
[Bán buôn chi phí thấp] FCL quần áo giấy băng trang trí sơn phủ giấy làm đẹp bên ngoài màu tường giấy băng keo giấy dán tranh
[Bán buôn chi phí thấp] FCL quần áo giấy băng trang trí sơn phủ giấy làm đẹp bên ngoài màu tường giấy băng keo giấy dán tranh
[Bán buôn chi phí thấp] FCL quần áo giấy băng trang trí sơn phủ giấy làm đẹp bên ngoài màu tường giấy băng keo giấy dán tranh
[Bán buôn chi phí thấp] FCL quần áo giấy băng trang trí sơn phủ giấy làm đẹp bên ngoài màu tường giấy băng keo giấy dán tranh
[Bán buôn chi phí thấp] FCL quần áo giấy băng trang trí sơn phủ giấy làm đẹp bên ngoài màu tường giấy băng keo giấy dán tranh
[Bán buôn chi phí thấp] FCL quần áo giấy băng trang trí sơn phủ giấy làm đẹp bên ngoài màu tường giấy băng keo giấy dán tranh
[Bán buôn chi phí thấp] FCL quần áo giấy băng trang trí sơn phủ giấy làm đẹp bên ngoài màu tường giấy băng keo giấy dán tranh
[Bán buôn chi phí thấp] FCL quần áo giấy băng trang trí sơn phủ giấy làm đẹp bên ngoài màu tường giấy băng keo giấy dán tranh
[Bán buôn chi phí thấp] FCL quần áo giấy băng trang trí sơn phủ giấy làm đẹp bên ngoài màu tường giấy băng keo giấy dán tranh
[Bán buôn chi phí thấp] FCL quần áo giấy băng trang trí sơn phủ giấy làm đẹp bên ngoài màu tường giấy băng keo giấy dán tranh
[Bán buôn chi phí thấp] FCL quần áo giấy băng trang trí sơn phủ giấy làm đẹp bên ngoài màu tường giấy băng keo giấy dán tranh
[Bán buôn chi phí thấp] FCL quần áo giấy băng trang trí sơn phủ giấy làm đẹp bên ngoài màu tường giấy băng keo giấy dán tranh
[Bán buôn chi phí thấp] FCL quần áo giấy băng trang trí sơn phủ giấy làm đẹp bên ngoài màu tường giấy băng keo giấy dán tranh

0965.68.68.11