Băng keo 3M2308 Băng keo mặt nạ 3M Băng keo tách băng keo dán không dư Băng keo một mặt dài 50 mét Trong tài khoản

MÃ SẢN PHẨM: TD-587567671288
219,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mã số: 2308
Phân loại màu sắc: Rộng 0,5cm * Dài 50m (2 cuộn) Rộng 0,8cm * Dài 50m (2 cuộn) Rộng 1CM * Dài 50m Rộng 1,2cm * Dài 50m, Rộng 1,5cm * Dài 50m, Rộng 1,8cm * Chiều dài 50 Mét Chiều rộng 2CM * Chiều dài 50 mét Chiều rộng 2,5 CM * Chiều dài 50 mét Chiều rộng 3 CM * Chiều dài 50 mét Chiều rộng 3,5 CM * Chiều dài 50 mét Chiều rộng 4 CM * Chiều dài 50 mét Chiều rộng 5 CM * Chiều dài 50 mét Chiều rộng 6 CM * Chiều dài 50 mét Chiều rộng 7 CM * Chiều dài 50 M Chiều rộng 8 CM * Chiều dài 50 mét chiều rộng 10 cm * chiều dài 50 mét
Doanh nghiệp sản xuất: 3M
Thời gian đưa ra thị trường: 2019-02-20
Băng keo 3M2308 Băng keo mặt nạ 3M Băng keo tách băng keo dán không dư Băng keo một mặt dài 50 mét Trong tài khoản
Băng keo 3M2308 Băng keo mặt nạ 3M Băng keo tách băng keo dán không dư Băng keo một mặt dài 50 mét Trong tài khoản
Băng keo 3M2308 Băng keo mặt nạ 3M Băng keo tách băng keo dán không dư Băng keo một mặt dài 50 mét Trong tài khoản
Băng keo 3M2308 Băng keo mặt nạ 3M Băng keo tách băng keo dán không dư Băng keo một mặt dài 50 mét Trong tài khoản
Băng keo 3M2308 Băng keo mặt nạ 3M Băng keo tách băng keo dán không dư Băng keo một mặt dài 50 mét Trong tài khoản
Băng keo 3M2308 Băng keo mặt nạ 3M Băng keo tách băng keo dán không dư Băng keo một mặt dài 50 mét Trong tài khoản
Băng keo 3M2308 Băng keo mặt nạ 3M Băng keo tách băng keo dán không dư Băng keo một mặt dài 50 mét Trong tài khoản
Băng keo 3M2308 Băng keo mặt nạ 3M Băng keo tách băng keo dán không dư Băng keo một mặt dài 50 mét Trong tài khoản
Băng keo 3M2308 Băng keo mặt nạ 3M Băng keo tách băng keo dán không dư Băng keo một mặt dài 50 mét Trong tài khoản
Băng keo 3M2308 Băng keo mặt nạ 3M Băng keo tách băng keo dán không dư Băng keo một mặt dài 50 mét Trong tài khoản
Băng keo 3M2308 Băng keo mặt nạ 3M Băng keo tách băng keo dán không dư Băng keo một mặt dài 50 mét Trong tài khoản
Băng keo 3M2308 Băng keo mặt nạ 3M Băng keo tách băng keo dán không dư Băng keo một mặt dài 50 mét Trong tài khoản
Băng keo 3M2308 Băng keo mặt nạ 3M Băng keo tách băng keo dán không dư Băng keo một mặt dài 50 mét Trong tài khoản
Băng keo 3M2308 Băng keo mặt nạ 3M Băng keo tách băng keo dán không dư Băng keo một mặt dài 50 mét Trong tài khoản
Băng keo 3M2308 Băng keo mặt nạ 3M Băng keo tách băng keo dán không dư Băng keo một mặt dài 50 mét Trong tài khoản

0965.68.68.11