Giấy dính kết cấu yếu Giấy và Băng giấy Tường Dàn Nghệ thuật Sơn Non-Wall Paint Mask Low Valcoatin Paper băng keo giấy 5f

MÃ SẢN PHẨM: TD-596443557365
201,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Mingcan
Mã số: 24
Loại băng: băng
Phân loại màu sắc: chiều rộng 2 cm * chiều dài 50 mét (1 cuộn) chiều rộng 2 cm * chiều dài 50 mét (3 cuộn) chiều rộng 2,4 cm * chiều dài 50 mét (2 cuộn) chiều rộng 3 cm * chiều dài 50 mét (2 cuộn) chiều rộng 1,5 cm * Chiều dài 50m (4 cuộn) Chiều rộng 1cm * Chiều dài 50m (6 cuộn) Chiều rộng 5cm * Chiều dài 50m (1 cuộn) FCL / chiều rộng 1cm * Chiều dài 50m (80 cuộn) FCL / chiều rộng 1.5cm * Chiều dài 50m (52 ​​cuộn) FCL / Rộng 2cm * Dài 50m (40 cuộn) FCL / W2.4cm * Dài 50m (32 cuộn) FCL / Rộng 3cm * Dài 50m (24 cuộn) FCL / Rộng 4cm * Dài 50m (20 cuộn) FCL / Rộng 5cm * Chiều dài 50m (16 cuộn) Chiều rộng 1.5cm * Chiều dài 20m (13 cuộn) Chiều rộng 2cm * chiều dài 20m (10 cuộn) Chiều rộng 2.4cm * Chiều dài 20m (8 cuộn) Chiều rộng 3cm * Chiều dài 20m (6 cuộn) FCL / Rộng 1.5cm * Chiều dài 20m (117 cuộn) FCL / Rộng 2cm * Chiều dài 20m (90 cuộn) FCL / W2.4cm * L20m (72 cuộn) FCL / W3cm * L20m (54 cuộn)
Màu sắc: xanh nhạt
Độ nhớt: nhớt yếu
Giấy dính kết cấu yếu Giấy và Băng giấy Tường Dàn Nghệ thuật Sơn Non-Wall Paint Mask Low Valcoatin Paper băng keo giấy 5f
Giấy dính kết cấu yếu Giấy và Băng giấy Tường Dàn Nghệ thuật Sơn Non-Wall Paint Mask Low Valcoatin Paper băng keo giấy 5f
Giấy dính kết cấu yếu Giấy và Băng giấy Tường Dàn Nghệ thuật Sơn Non-Wall Paint Mask Low Valcoatin Paper băng keo giấy 5f
Giấy dính kết cấu yếu Giấy và Băng giấy Tường Dàn Nghệ thuật Sơn Non-Wall Paint Mask Low Valcoatin Paper băng keo giấy 5f
Giấy dính kết cấu yếu Giấy và Băng giấy Tường Dàn Nghệ thuật Sơn Non-Wall Paint Mask Low Valcoatin Paper băng keo giấy 5f
Giấy dính kết cấu yếu Giấy và Băng giấy Tường Dàn Nghệ thuật Sơn Non-Wall Paint Mask Low Valcoatin Paper băng keo giấy 5f
Giấy dính kết cấu yếu Giấy và Băng giấy Tường Dàn Nghệ thuật Sơn Non-Wall Paint Mask Low Valcoatin Paper băng keo giấy 5f
Giấy dính kết cấu yếu Giấy và Băng giấy Tường Dàn Nghệ thuật Sơn Non-Wall Paint Mask Low Valcoatin Paper băng keo giấy 5f
Giấy dính kết cấu yếu Giấy và Băng giấy Tường Dàn Nghệ thuật Sơn Non-Wall Paint Mask Low Valcoatin Paper băng keo giấy 5f
Giấy dính kết cấu yếu Giấy và Băng giấy Tường Dàn Nghệ thuật Sơn Non-Wall Paint Mask Low Valcoatin Paper băng keo giấy 5f
Giấy dính kết cấu yếu Giấy và Băng giấy Tường Dàn Nghệ thuật Sơn Non-Wall Paint Mask Low Valcoatin Paper băng keo giấy 5f

0965.68.68.11