Băng keo dán mặt nạ 3M2310, băng keo giấy 3m, băng keo dán chuyên dụng cho ô tô chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không bám cặn, phun sơn ở nhiệt độ cao, phun sơn làm đẹp xe băng dán giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-587991054876
209,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mã số: 2310
Phân loại màu sắc: rộng 5mm * dài 55m rộng 8mm * dài 55m rộng 10mm * dài 55m rộng 12mm * dài 55m rộng 15mm * dài 55m rộng 18mm * dài 55m rộng 20mm * dài 55m rộng 25mm * dài 55m chiều rộng 30mm * chiều dài 55m là 40mm chiều rộng * chiều dài 55 mét Chiều rộng 50mm * Chiều dài 55 mét Chiều rộng 48 mm * Chiều dài 55 mét Chiều rộng 60 mm * Chiều dài 55 mét Chiều rộng 80 mm * Chiều dài 55 mét Chiều rộng 100 mm * Chiều dài 55 mét
Doanh nghiệp sản xuất: 3m
Băng keo dán mặt nạ 3M2310, băng keo giấy 3m, băng keo dán chuyên dụng cho ô tô chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không bám cặn, phun sơn ở nhiệt độ cao, phun sơn làm đẹp xe băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ 3M2310, băng keo giấy 3m, băng keo dán chuyên dụng cho ô tô chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không bám cặn, phun sơn ở nhiệt độ cao, phun sơn làm đẹp xe băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ 3M2310, băng keo giấy 3m, băng keo dán chuyên dụng cho ô tô chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không bám cặn, phun sơn ở nhiệt độ cao, phun sơn làm đẹp xe băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ 3M2310, băng keo giấy 3m, băng keo dán chuyên dụng cho ô tô chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không bám cặn, phun sơn ở nhiệt độ cao, phun sơn làm đẹp xe băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ 3M2310, băng keo giấy 3m, băng keo dán chuyên dụng cho ô tô chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không bám cặn, phun sơn ở nhiệt độ cao, phun sơn làm đẹp xe băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ 3M2310, băng keo giấy 3m, băng keo dán chuyên dụng cho ô tô chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không bám cặn, phun sơn ở nhiệt độ cao, phun sơn làm đẹp xe băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ 3M2310, băng keo giấy 3m, băng keo dán chuyên dụng cho ô tô chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không bám cặn, phun sơn ở nhiệt độ cao, phun sơn làm đẹp xe băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ 3M2310, băng keo giấy 3m, băng keo dán chuyên dụng cho ô tô chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không bám cặn, phun sơn ở nhiệt độ cao, phun sơn làm đẹp xe băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ 3M2310, băng keo giấy 3m, băng keo dán chuyên dụng cho ô tô chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không bám cặn, phun sơn ở nhiệt độ cao, phun sơn làm đẹp xe băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ 3M2310, băng keo giấy 3m, băng keo dán chuyên dụng cho ô tô chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không bám cặn, phun sơn ở nhiệt độ cao, phun sơn làm đẹp xe băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ 3M2310, băng keo giấy 3m, băng keo dán chuyên dụng cho ô tô chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không bám cặn, phun sơn ở nhiệt độ cao, phun sơn làm đẹp xe băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ 3M2310, băng keo giấy 3m, băng keo dán chuyên dụng cho ô tô chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không bám cặn, phun sơn ở nhiệt độ cao, phun sơn làm đẹp xe băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ 3M2310, băng keo giấy 3m, băng keo dán chuyên dụng cho ô tô chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không bám cặn, phun sơn ở nhiệt độ cao, phun sơn làm đẹp xe băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ 3M2310, băng keo giấy 3m, băng keo dán chuyên dụng cho ô tô chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không bám cặn, phun sơn ở nhiệt độ cao, phun sơn làm đẹp xe băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ 3M2310, băng keo giấy 3m, băng keo dán chuyên dụng cho ô tô chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không bám cặn, phun sơn ở nhiệt độ cao, phun sơn làm đẹp xe băng dán giấy
Băng keo dán mặt nạ 3M2310, băng keo giấy 3m, băng keo dán chuyên dụng cho ô tô chịu nhiệt độ cao, dễ xé, không bám cặn, phun sơn ở nhiệt độ cao, phun sơn làm đẹp xe băng dán giấy

0965.68.68.11