Bán buôn kết cấu giấy dán tường lửa sơn bóng nếp nhăn giấy vải cao su dán màu sắc đẹp khác nhau giấy không theo dõi băng keo giấy chống thấm

MÃ SẢN PHẨM: TD-569580255520
362,000 đ
Số lượng:
品牌: 铭灿
货号: 525
胶带类型: 工业胶带
颜色分类: (宽1cm)(80卷/箱) (宽1.5cm)(52卷/箱) (宽1.8cm)(44卷/箱) (宽2cm) (40卷/箱) (宽2.4cm) (32卷/箱) (宽3cm)(24卷/箱) (宽4cm)(20卷/箱) (宽5cm) (16卷/箱) (加长型20米)(宽1cm)(80卷/箱) (加长型20米)(宽1.5cm)(52卷/箱) (加长型20米)(宽2cm)(40卷/箱) (加长型20米)(宽2.4cm)(32卷/箱) (加长型20米)(宽3cm)(28卷/箱) (加长型20米)(宽4cm)(20卷/箱) (加长型20米)(宽5cm)(16卷/箱) (超长型50米)(宽1cm)(80卷/箱) (超长型50米)(宽1.5cm)(52卷/箱) (超长型50米)(宽2cm)(40卷/箱) (超长型50米)(宽2.4cm)(32卷/箱) (超长型50米)(宽3cm)(28卷/箱) (超长型50米)(宽4cm)(20卷/箱) (超长型50米)(宽5cm)(16卷/箱) 汽车喷漆拍此1.5cm*20m*52卷/箱
Bán buôn kết cấu giấy dán tường lửa sơn bóng nếp nhăn giấy vải cao su dán màu sắc đẹp khác nhau giấy không theo dõi băng keo giấy chống thấm
Bán buôn kết cấu giấy dán tường lửa sơn bóng nếp nhăn giấy vải cao su dán màu sắc đẹp khác nhau giấy không theo dõi băng keo giấy chống thấm
Bán buôn kết cấu giấy dán tường lửa sơn bóng nếp nhăn giấy vải cao su dán màu sắc đẹp khác nhau giấy không theo dõi băng keo giấy chống thấm
Bán buôn kết cấu giấy dán tường lửa sơn bóng nếp nhăn giấy vải cao su dán màu sắc đẹp khác nhau giấy không theo dõi băng keo giấy chống thấm
Bán buôn kết cấu giấy dán tường lửa sơn bóng nếp nhăn giấy vải cao su dán màu sắc đẹp khác nhau giấy không theo dõi băng keo giấy chống thấm
Bán buôn kết cấu giấy dán tường lửa sơn bóng nếp nhăn giấy vải cao su dán màu sắc đẹp khác nhau giấy không theo dõi băng keo giấy chống thấm
Bán buôn kết cấu giấy dán tường lửa sơn bóng nếp nhăn giấy vải cao su dán màu sắc đẹp khác nhau giấy không theo dõi băng keo giấy chống thấm
Bán buôn kết cấu giấy dán tường lửa sơn bóng nếp nhăn giấy vải cao su dán màu sắc đẹp khác nhau giấy không theo dõi băng keo giấy chống thấm
Bán buôn kết cấu giấy dán tường lửa sơn bóng nếp nhăn giấy vải cao su dán màu sắc đẹp khác nhau giấy không theo dõi băng keo giấy chống thấm
Bán buôn kết cấu giấy dán tường lửa sơn bóng nếp nhăn giấy vải cao su dán màu sắc đẹp khác nhau giấy không theo dõi băng keo giấy chống thấm
Bán buôn kết cấu giấy dán tường lửa sơn bóng nếp nhăn giấy vải cao su dán màu sắc đẹp khác nhau giấy không theo dõi băng keo giấy chống thấm
Bán buôn kết cấu giấy dán tường lửa sơn bóng nếp nhăn giấy vải cao su dán màu sắc đẹp khác nhau giấy không theo dõi băng keo giấy chống thấm
Bán buôn kết cấu giấy dán tường lửa sơn bóng nếp nhăn giấy vải cao su dán màu sắc đẹp khác nhau giấy không theo dõi băng keo giấy chống thấm
Bán buôn kết cấu giấy dán tường lửa sơn bóng nếp nhăn giấy vải cao su dán màu sắc đẹp khác nhau giấy không theo dõi băng keo giấy chống thấm
Bán buôn kết cấu giấy dán tường lửa sơn bóng nếp nhăn giấy vải cao su dán màu sắc đẹp khác nhau giấy không theo dõi băng keo giấy chống thấm
Bán buôn kết cấu giấy dán tường lửa sơn bóng nếp nhăn giấy vải cao su dán màu sắc đẹp khác nhau giấy không theo dõi băng keo giấy chống thấm
Bán buôn kết cấu giấy dán tường lửa sơn bóng nếp nhăn giấy vải cao su dán màu sắc đẹp khác nhau giấy không theo dõi băng keo giấy chống thấm
Bán buôn kết cấu giấy dán tường lửa sơn bóng nếp nhăn giấy vải cao su dán màu sắc đẹp khác nhau giấy không theo dõi băng keo giấy chống thấm

0965.68.68.11