Băng giấy hình công suất cao Băng giấy đặc biệt sơn trang trí nước thải đẹp bằng đá thực sự chạm khắc màu vàng dải giấy băng dính dán giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-542391067388
210,000 đ
Số lượng:
品牌: 盈辉
货号: 3244
胶带类型: 工业胶带
颜色分类: 0.5cm*20m*26卷 0.8cm*20m*16卷 1cm*20m*13卷 1.2cm*20m*11卷 1.5cm*20m*9卷 1.8cm*20m*7卷 2cm*20m*6卷 2.5cm*20m*5卷 3cm*20m*4卷 4cm*20m*3卷 0.5cm*20m*520卷(一箱) 0.8cm*20m*320卷(一箱)) 1cm*20m*270卷(一箱)) 1.2cm*20m*220卷(一箱) 1.5cm*20m*180卷(一箱) 1.8cm*20m*150卷(一箱) 2cm*20m*130卷(一箱)) 2.5cm*20m*110卷(一箱)) 3cm*20m*90卷(一箱)) 4cm*20m*70卷(一箱))
品名: 黄色美纹纸
宽度: 0.5mm-1.22m可任意分切
长度: 20米
颜色: 米黄色
Băng giấy hình công suất cao Băng giấy đặc biệt sơn trang trí nước thải đẹp bằng đá thực sự chạm khắc màu vàng dải giấy băng dính dán giấy
Băng giấy hình công suất cao Băng giấy đặc biệt sơn trang trí nước thải đẹp bằng đá thực sự chạm khắc màu vàng dải giấy băng dính dán giấy
Băng giấy hình công suất cao Băng giấy đặc biệt sơn trang trí nước thải đẹp bằng đá thực sự chạm khắc màu vàng dải giấy băng dính dán giấy
Băng giấy hình công suất cao Băng giấy đặc biệt sơn trang trí nước thải đẹp bằng đá thực sự chạm khắc màu vàng dải giấy băng dính dán giấy
Băng giấy hình công suất cao Băng giấy đặc biệt sơn trang trí nước thải đẹp bằng đá thực sự chạm khắc màu vàng dải giấy băng dính dán giấy
Băng giấy hình công suất cao Băng giấy đặc biệt sơn trang trí nước thải đẹp bằng đá thực sự chạm khắc màu vàng dải giấy băng dính dán giấy
Băng giấy hình công suất cao Băng giấy đặc biệt sơn trang trí nước thải đẹp bằng đá thực sự chạm khắc màu vàng dải giấy băng dính dán giấy
Băng giấy hình công suất cao Băng giấy đặc biệt sơn trang trí nước thải đẹp bằng đá thực sự chạm khắc màu vàng dải giấy băng dính dán giấy
Băng giấy hình công suất cao Băng giấy đặc biệt sơn trang trí nước thải đẹp bằng đá thực sự chạm khắc màu vàng dải giấy băng dính dán giấy
Băng giấy hình công suất cao Băng giấy đặc biệt sơn trang trí nước thải đẹp bằng đá thực sự chạm khắc màu vàng dải giấy băng dính dán giấy
Băng giấy hình công suất cao Băng giấy đặc biệt sơn trang trí nước thải đẹp bằng đá thực sự chạm khắc màu vàng dải giấy băng dính dán giấy
Băng giấy hình công suất cao Băng giấy đặc biệt sơn trang trí nước thải đẹp bằng đá thực sự chạm khắc màu vàng dải giấy băng dính dán giấy

0965.68.68.11