Băng giấy rộng rãi màu vàng sơn mặt nạ giấy cao su chịu nhiệt độ cao giấy gỗ ngoại thất bằng đá màu sơn màu giấy băng dính dán giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-527081201995
222,000 đ
Số lượng:
品牌: 铭灿
货号: 244
胶带类型: 胶带
颜色分类: 宽0.8cm*长50m(10卷)(很窄) 宽1cm*长50m (10卷) 宽1.2cm*长50m (10卷) 宽1.5cm*长50m (10卷) 宽2cm*长50m (5卷) 宽2.5cm*长50m (5卷) 宽3cm*长50m (5卷) 宽4cm*长50m (4卷) 宽5cm*长50m (2卷) 宽8cm*长长50m 宽10cm*长50m 宽1cm*长20m一筒26卷 宽1.5cm*长20m一筒17卷 宽1.8cm*长20m一筒14卷 宽2cm*长20m一筒13卷 宽3cm*长20m一筒9卷 宽15cm*长50m 宽1.8cm*长50m (10卷)
品名: 美纹纸
颜色: 黄色
宽度: 5mm-1020mm任意分切
耐温: 70度
Băng giấy rộng rãi màu vàng sơn mặt nạ giấy cao su chịu nhiệt độ cao giấy gỗ ngoại thất bằng đá màu sơn màu giấy băng dính dán giấy
Băng giấy rộng rãi màu vàng sơn mặt nạ giấy cao su chịu nhiệt độ cao giấy gỗ ngoại thất bằng đá màu sơn màu giấy băng dính dán giấy
Băng giấy rộng rãi màu vàng sơn mặt nạ giấy cao su chịu nhiệt độ cao giấy gỗ ngoại thất bằng đá màu sơn màu giấy băng dính dán giấy
Băng giấy rộng rãi màu vàng sơn mặt nạ giấy cao su chịu nhiệt độ cao giấy gỗ ngoại thất bằng đá màu sơn màu giấy băng dính dán giấy
Băng giấy rộng rãi màu vàng sơn mặt nạ giấy cao su chịu nhiệt độ cao giấy gỗ ngoại thất bằng đá màu sơn màu giấy băng dính dán giấy
Băng giấy rộng rãi màu vàng sơn mặt nạ giấy cao su chịu nhiệt độ cao giấy gỗ ngoại thất bằng đá màu sơn màu giấy băng dính dán giấy
Băng giấy rộng rãi màu vàng sơn mặt nạ giấy cao su chịu nhiệt độ cao giấy gỗ ngoại thất bằng đá màu sơn màu giấy băng dính dán giấy
Băng giấy rộng rãi màu vàng sơn mặt nạ giấy cao su chịu nhiệt độ cao giấy gỗ ngoại thất bằng đá màu sơn màu giấy băng dính dán giấy
Băng giấy rộng rãi màu vàng sơn mặt nạ giấy cao su chịu nhiệt độ cao giấy gỗ ngoại thất bằng đá màu sơn màu giấy băng dính dán giấy
Băng giấy rộng rãi màu vàng sơn mặt nạ giấy cao su chịu nhiệt độ cao giấy gỗ ngoại thất bằng đá màu sơn màu giấy băng dính dán giấy
Băng giấy rộng rãi màu vàng sơn mặt nạ giấy cao su chịu nhiệt độ cao giấy gỗ ngoại thất bằng đá màu sơn màu giấy băng dính dán giấy
Băng giấy rộng rãi màu vàng sơn mặt nạ giấy cao su chịu nhiệt độ cao giấy gỗ ngoại thất bằng đá màu sơn màu giấy băng dính dán giấy
Băng giấy rộng rãi màu vàng sơn mặt nạ giấy cao su chịu nhiệt độ cao giấy gỗ ngoại thất bằng đá màu sơn màu giấy băng dính dán giấy
Băng giấy rộng rãi màu vàng sơn mặt nạ giấy cao su chịu nhiệt độ cao giấy gỗ ngoại thất bằng đá màu sơn màu giấy băng dính dán giấy
Băng giấy rộng rãi màu vàng sơn mặt nạ giấy cao su chịu nhiệt độ cao giấy gỗ ngoại thất bằng đá màu sơn màu giấy băng dính dán giấy
Băng giấy rộng rãi màu vàng sơn mặt nạ giấy cao su chịu nhiệt độ cao giấy gỗ ngoại thất bằng đá màu sơn màu giấy băng dính dán giấy
Băng giấy rộng rãi màu vàng sơn mặt nạ giấy cao su chịu nhiệt độ cao giấy gỗ ngoại thất bằng đá màu sơn màu giấy băng dính dán giấy
Băng giấy rộng rãi màu vàng sơn mặt nạ giấy cao su chịu nhiệt độ cao giấy gỗ ngoại thất bằng đá màu sơn màu giấy băng dính dán giấy
Băng giấy rộng rãi màu vàng sơn mặt nạ giấy cao su chịu nhiệt độ cao giấy gỗ ngoại thất bằng đá màu sơn màu giấy băng dính dán giấy
Băng giấy rộng rãi màu vàng sơn mặt nạ giấy cao su chịu nhiệt độ cao giấy gỗ ngoại thất bằng đá màu sơn màu giấy băng dính dán giấy

0965.68.68.11