Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao, phun sơn, tạo mặt nạ, băng keo không vạch, không keo, băng keo đường may đẹp, băng keo giấy đẹp, băng keo giấy, không keo, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy 50 mét, dành cho sinh viên mỹ thuật bang dinh giay

MÃ SẢN PHẨM: TD-592147651814
550,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Huajiu
Mã số: HJ041501
Loại băng: băng
Phân loại màu sắc: Rộng 1 cm và dài 50 mét [80 cuộn] rộng 1,2 cm và dài 50 mét [64 cuộn] rộng 1,5 cm và dài 50 mét [52 cuộn] rộng 1,8 cm và dài 50 mét [44 cuộn] rộng 2 cm và 50 dài mét [40 cuộn] Rộng 2,4 CM và dài 50 mét [32 cuộn] Rộng 3 CM và dài 50 mét [28 cuộn] Rộng 4 CM và dài 50 mét [20 cuộn] Rộng 5 CM và dài 50 mét [16 cuộn] Rộng 6 CM và chiều dài 50 mét [12 cuộn] Chiều rộng 4,5 cm Chiều dài 50 mét [16 cuộn] Chiều rộng 10 cm chiều dài 50 mét [8 cuộn] Chiều rộng 20 cm chiều dài 50 mét [4 cuộn] Chiều rộng 3,5 cm chiều dài 50 mét [20 cuộn] Màu vàng 1,5 cm chiều dài 50 mét [52 cuộn] Chiều dài 2CM màu vàng 50 mét [40 cuộn] Chiều dài 2,4CM màu vàng 50 mét [32 cuộn] Chiều dài 3CM màu vàng 50 mét [28 cuộn] Chiều dài 4CM màu vàng 50 mét [20 cuộn] Chiều dài 5CM màu vàng 50 mét [16 cuộn ]
Nhà sản xuất: Hangzhou Fuxing Huajiu Adhesive Products Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2019-04-15
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao, phun sơn, tạo mặt nạ, băng keo không vạch, không keo, băng keo đường may đẹp, băng keo giấy đẹp, băng keo giấy, không keo, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy 50 mét, dành cho sinh viên mỹ thuật bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao, phun sơn, tạo mặt nạ, băng keo không vạch, không keo, băng keo đường may đẹp, băng keo giấy đẹp, băng keo giấy, không keo, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy 50 mét, dành cho sinh viên mỹ thuật bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao, phun sơn, tạo mặt nạ, băng keo không vạch, không keo, băng keo đường may đẹp, băng keo giấy đẹp, băng keo giấy, không keo, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy 50 mét, dành cho sinh viên mỹ thuật bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao, phun sơn, tạo mặt nạ, băng keo không vạch, không keo, băng keo đường may đẹp, băng keo giấy đẹp, băng keo giấy, không keo, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy 50 mét, dành cho sinh viên mỹ thuật bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao, phun sơn, tạo mặt nạ, băng keo không vạch, không keo, băng keo đường may đẹp, băng keo giấy đẹp, băng keo giấy, không keo, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy 50 mét, dành cho sinh viên mỹ thuật bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao, phun sơn, tạo mặt nạ, băng keo không vạch, không keo, băng keo đường may đẹp, băng keo giấy đẹp, băng keo giấy, không keo, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy 50 mét, dành cho sinh viên mỹ thuật bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao, phun sơn, tạo mặt nạ, băng keo không vạch, không keo, băng keo đường may đẹp, băng keo giấy đẹp, băng keo giấy, không keo, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy 50 mét, dành cho sinh viên mỹ thuật bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao, phun sơn, tạo mặt nạ, băng keo không vạch, không keo, băng keo đường may đẹp, băng keo giấy đẹp, băng keo giấy, không keo, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy 50 mét, dành cho sinh viên mỹ thuật bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao, phun sơn, tạo mặt nạ, băng keo không vạch, không keo, băng keo đường may đẹp, băng keo giấy đẹp, băng keo giấy, không keo, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy 50 mét, dành cho sinh viên mỹ thuật bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao, phun sơn, tạo mặt nạ, băng keo không vạch, không keo, băng keo đường may đẹp, băng keo giấy đẹp, băng keo giấy, không keo, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy 50 mét, dành cho sinh viên mỹ thuật bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao, phun sơn, tạo mặt nạ, băng keo không vạch, không keo, băng keo đường may đẹp, băng keo giấy đẹp, băng keo giấy, không keo, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy 50 mét, dành cho sinh viên mỹ thuật bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao, phun sơn, tạo mặt nạ, băng keo không vạch, không keo, băng keo đường may đẹp, băng keo giấy đẹp, băng keo giấy, không keo, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy 50 mét, dành cho sinh viên mỹ thuật bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao, phun sơn, tạo mặt nạ, băng keo không vạch, không keo, băng keo đường may đẹp, băng keo giấy đẹp, băng keo giấy, không keo, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy 50 mét, dành cho sinh viên mỹ thuật bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao, phun sơn, tạo mặt nạ, băng keo không vạch, không keo, băng keo đường may đẹp, băng keo giấy đẹp, băng keo giấy, không keo, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy 50 mét, dành cho sinh viên mỹ thuật bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao, phun sơn, tạo mặt nạ, băng keo không vạch, không keo, băng keo đường may đẹp, băng keo giấy đẹp, băng keo giấy, không keo, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy 50 mét, dành cho sinh viên mỹ thuật bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao, phun sơn, tạo mặt nạ, băng keo không vạch, không keo, băng keo đường may đẹp, băng keo giấy đẹp, băng keo giấy, không keo, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy 50 mét, dành cho sinh viên mỹ thuật bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao, phun sơn, tạo mặt nạ, băng keo không vạch, không keo, băng keo đường may đẹp, băng keo giấy đẹp, băng keo giấy, không keo, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy 50 mét, dành cho sinh viên mỹ thuật bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao, phun sơn, tạo mặt nạ, băng keo không vạch, không keo, băng keo đường may đẹp, băng keo giấy đẹp, băng keo giấy, không keo, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy 50 mét, dành cho sinh viên mỹ thuật bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao, phun sơn, tạo mặt nạ, băng keo không vạch, không keo, băng keo đường may đẹp, băng keo giấy đẹp, băng keo giấy, không keo, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy 50 mét, dành cho sinh viên mỹ thuật bang dinh giay
Băng keo dán mặt nạ có độ dẻo cao, phun sơn, tạo mặt nạ, băng keo không vạch, không keo, băng keo đường may đẹp, băng keo giấy đẹp, băng keo giấy, không keo, băng keo dán mặt nạ, băng keo giấy 50 mét, dành cho sinh viên mỹ thuật bang dinh giay

0965.68.68.11