Băng keo dán xe xé, không có vết, phun nhiệt độ cao, đường may đẹp, mặt nạ có độ nhớt cao, keo vàng và giấy, sơn phun điện, giấy bảo vệ nhiệt độ cao, phác thảo nghệ thuật, băng keo dán mặt nạ độ nhớt cao băng keo giấy 2cm

MÃ SẢN PHẨM: TD-552970906690
201,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Owen
Mã số: 26
Loại băng: băng
Phân loại màu: chịu nhiệt độ cao X50 mét rộng 10mm (3 cuộn) chịu nhiệt độ cao 12mm rộng X50 mét (3 cuộn) chịu nhiệt độ cao 15mm rộng X50 mét (2 cuộn) chịu nhiệt độ cao 18mm rộng X50 mét (2 cuộn) chịu nhiệt độ cao Rộng 20mm X50 mét (2 cuộn) Chịu nhiệt độ cao Rộng 25mm X50 mét (2 cuộn) Chịu nhiệt độ cao Rộng 30mm X50 mét Dài Chịu nhiệt độ cao Rộng 35mm X50 mét Dài Chịu nhiệt độ cao 40mm Rộng X50 mét Dài 60mm X50 mét Dài nhiệt độ cao sức đề kháng rộng 80mm rộng X50 mét dài khả năng chịu nhiệt độ cao 100mm rộng X50 mét dài
Doanh nghiệp sản xuất: Owen
Thời gian đưa ra thị trường: 2020-10-07
Băng keo dán xe xé, không có vết, phun nhiệt độ cao, đường may đẹp, mặt nạ có độ nhớt cao, keo vàng và giấy, sơn phun điện, giấy bảo vệ nhiệt độ cao, phác thảo nghệ thuật, băng keo dán mặt nạ độ nhớt cao băng keo giấy 2cm
Băng keo dán xe xé, không có vết, phun nhiệt độ cao, đường may đẹp, mặt nạ có độ nhớt cao, keo vàng và giấy, sơn phun điện, giấy bảo vệ nhiệt độ cao, phác thảo nghệ thuật, băng keo dán mặt nạ độ nhớt cao băng keo giấy 2cm
Băng keo dán xe xé, không có vết, phun nhiệt độ cao, đường may đẹp, mặt nạ có độ nhớt cao, keo vàng và giấy, sơn phun điện, giấy bảo vệ nhiệt độ cao, phác thảo nghệ thuật, băng keo dán mặt nạ độ nhớt cao băng keo giấy 2cm
Băng keo dán xe xé, không có vết, phun nhiệt độ cao, đường may đẹp, mặt nạ có độ nhớt cao, keo vàng và giấy, sơn phun điện, giấy bảo vệ nhiệt độ cao, phác thảo nghệ thuật, băng keo dán mặt nạ độ nhớt cao băng keo giấy 2cm
Băng keo dán xe xé, không có vết, phun nhiệt độ cao, đường may đẹp, mặt nạ có độ nhớt cao, keo vàng và giấy, sơn phun điện, giấy bảo vệ nhiệt độ cao, phác thảo nghệ thuật, băng keo dán mặt nạ độ nhớt cao băng keo giấy 2cm
Băng keo dán xe xé, không có vết, phun nhiệt độ cao, đường may đẹp, mặt nạ có độ nhớt cao, keo vàng và giấy, sơn phun điện, giấy bảo vệ nhiệt độ cao, phác thảo nghệ thuật, băng keo dán mặt nạ độ nhớt cao băng keo giấy 2cm
Băng keo dán xe xé, không có vết, phun nhiệt độ cao, đường may đẹp, mặt nạ có độ nhớt cao, keo vàng và giấy, sơn phun điện, giấy bảo vệ nhiệt độ cao, phác thảo nghệ thuật, băng keo dán mặt nạ độ nhớt cao băng keo giấy 2cm
Băng keo dán xe xé, không có vết, phun nhiệt độ cao, đường may đẹp, mặt nạ có độ nhớt cao, keo vàng và giấy, sơn phun điện, giấy bảo vệ nhiệt độ cao, phác thảo nghệ thuật, băng keo dán mặt nạ độ nhớt cao băng keo giấy 2cm
Băng keo dán xe xé, không có vết, phun nhiệt độ cao, đường may đẹp, mặt nạ có độ nhớt cao, keo vàng và giấy, sơn phun điện, giấy bảo vệ nhiệt độ cao, phác thảo nghệ thuật, băng keo dán mặt nạ độ nhớt cao băng keo giấy 2cm
Băng keo dán xe xé, không có vết, phun nhiệt độ cao, đường may đẹp, mặt nạ có độ nhớt cao, keo vàng và giấy, sơn phun điện, giấy bảo vệ nhiệt độ cao, phác thảo nghệ thuật, băng keo dán mặt nạ độ nhớt cao băng keo giấy 2cm
Băng keo dán xe xé, không có vết, phun nhiệt độ cao, đường may đẹp, mặt nạ có độ nhớt cao, keo vàng và giấy, sơn phun điện, giấy bảo vệ nhiệt độ cao, phác thảo nghệ thuật, băng keo dán mặt nạ độ nhớt cao băng keo giấy 2cm
Băng keo dán xe xé, không có vết, phun nhiệt độ cao, đường may đẹp, mặt nạ có độ nhớt cao, keo vàng và giấy, sơn phun điện, giấy bảo vệ nhiệt độ cao, phác thảo nghệ thuật, băng keo dán mặt nạ độ nhớt cao băng keo giấy 2cm
Băng keo dán xe xé, không có vết, phun nhiệt độ cao, đường may đẹp, mặt nạ có độ nhớt cao, keo vàng và giấy, sơn phun điện, giấy bảo vệ nhiệt độ cao, phác thảo nghệ thuật, băng keo dán mặt nạ độ nhớt cao băng keo giấy 2cm

0965.68.68.11