Băng keo màu vàng dính cao Giấy sơn xe sơn mặt nạ đẹp May nhiệt độ cao Trint sơn màu giấy băng dính giấy cuộn

MÃ SẢN PHẨM: TD-654140504597
264,000 đ
Số lượng:
品牌: 铭灿
型号: GWMWZ
颜色分类: 宽1cm*长50m(4卷) 宽1.5cm*长50m(3卷) 宽2cm*长50m(2卷) 宽2.5cm*长50m(2卷) 宽3cm*长50m(1卷) 宽4cm*长50m(1卷) 宽5cm*长50m(1卷) 宽6cm*长50m(1卷) 宽8cm*长50m(1卷) 宽10cm*长50m(1卷) 宽1cm*长20m (10卷) 宽1.5cm*长20m (8卷) 宽2cm*长20m (5卷) 宽3cm*长20m (4卷) 宽4cm*长20m (3卷) 宽5cm*长20m (2卷)
尺寸: 2mm
Băng keo màu vàng dính cao Giấy sơn xe sơn mặt nạ đẹp May nhiệt độ cao Trint sơn màu giấy băng dính giấy cuộn
Băng keo màu vàng dính cao Giấy sơn xe sơn mặt nạ đẹp May nhiệt độ cao Trint sơn màu giấy băng dính giấy cuộn
Băng keo màu vàng dính cao Giấy sơn xe sơn mặt nạ đẹp May nhiệt độ cao Trint sơn màu giấy băng dính giấy cuộn

0965.68.68.11